Ledig stilling

Utdanningsforbundet

Seniorrådgiver

Foreninger og forbund - Arbeidstakerorganisasjoner

Vil du være med på å ivareta våre medlemmer i private barnehager og skoler? Da bør du søke denne stillingen.

Du skal bidra til å utvikle politikk og sikre beslutningsgrunnlag som styrker Utdanningsforbundet som profesjonsorganisasjon.

Utdanningsforbundet trenger å styrke kompetansen på private tariffområder. Du skal forhandle og videreutvikle tariffavtaler som gir best mulig lønns-, pensjons- og profesjonsvilkår for medlemmene på private tariffområder.

Arbeidsoppgaver:

 • Forhandle, forvalte og videreutvikle tariffavtaler på ulike tariffområder i privat sektor
 • Delta i arbeidet med konfliktberedskap
 • Representere Utdanningsforbundet i møte med eksterne samarbeidsparter
 • Løpende saksbehandling
 • Rådgivning av tillitsvalgte og medlemmer
 • Utarbeide og vedlikeholde informasjons- og veiledningsmateriell
 • Saksutredning til politiske organer

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra forhandlingsarbeid i ulike tariffområder og/eller fra utdanningssektoren som barnehagelærer, lærer, leder og/eller tillitsvalgt
 • God innsikt i og forståelse av fagforeningers rolle i samfunnet
 • God pensjonskompetanse
 • Kunnskap om lønnsdannelse og tariffpolitiske prosesser
 • Innsikt i lov- og forskrifter som regulerer utdanningssektoren

Personlige egenskaper:

 • Analytiske og strategiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig 

Vi tilbyr:

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø: Du får delta på mange faglige samarbeidsarenaer og det er rom for selvstendighet i arbeidsoppgavene.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø: Du får et godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter, inkludert bedriftsidrettslag, trimrom, og mer.
 • Fokus på læring: Som del av en lærende organisasjon får du tilbud om videreutvikling, kurs og seminarer slik at du kan utvikle deg innenfor dine arbeidsområder
 • Egen tariffavtale og goder: Som medarbeider får du i tillegg til ordnede lønns- og arbeidsvilkår, gode pensjons og forsikringsordninger, en sunn og god kantineordning, tid til trening i arbeidstiden og ekstra fri i jul og påske.
 • Fleksibilitet og tillit: Vi er en organisasjon som forstår viktigheten av tillit og fleksibilitet.