Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Seniorplanlegger for regional planlegging

Offentlig forvaltning

Vil du utvikle Oslo-regionen og følge opp regional plan for areal og transport?


Avdeling for byutvikling søker by-/regionalplanlegger i enhet for overordnet plan og analyse


Avdeling for byutvikling har ansvar for overordnet areal- og infrastrukturplanlegging i Oslo. Vi skal bidra til stedsbygging, økt boligbygging og legge et godt grunnlag for effektive plan- og byggesaksprosesser. Avdelingen har et tverrfaglig miljø med ca 60 medarbeidere.


Enhet for overordnet plan og analyse består av 10 ansatte og arbeider både med planoppgaver som kommuneplanens arealdel og regional plan og med utrednings- og analyseoppgaver knyttet til etatens planarbeider.


Vi søker nå en medarbeider med interesse for overordnet planlegging og Oslo og Vikens felles plansamarbeid. Arbeidsoppgaver vil blant annet være å delta i sekretariatet for plansamarbeidet med Viken, avholde regionalt planforum og følge opp handlingspunkter fra den regionale planen for areal og transport.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide med utfordrende transport- og byplanfaglige problemstillinger
 • Gjennomføre gode samhandlingsprosesser mellom ulike aktører og interessenter
 • Lede og delta i utarbeidelse av ulike typer analyser, utredninger og planer på regionalt- og overordnet nivå
 • Bidra i utvikling av gode interne arbeidsprosesser
 • Bidra og gi faglig vurdering i andre parters planarbeider

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå innenfor planleggingsrelevante fag som arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsplanlegging eller samfunnsgeografi
 • Minst fem års relevant erfaring
 • God kunnskap om og erfaring med byplanfaglig og transportfaglig arbeid på regionalt nivå
 • Erfaring fra plan- og utviklingsprosesser
 • Det er ønskelig med erfaring med GIS-analyser
 • Svært godt norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller kravet til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper:

 • Du har interesse for samferdsels- og arealplanlegging og har et stort engasjement for å utvikle et bedre byområde i og rundt Oslo
 • Du arbeider strukturert og selvstendig, og du organiserer og planlegger eget arbeid
 • Du har gode samarbeidsevner og interesse for å samarbeide i tverrfaglige team
 • Du er opptatt av å levere resultater og å nå egne og virksomhetens mål
 • Du er løsningsorientert og serviceinnstilt

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende oppgaver med byens og regionens utvikling i landets største planfagmiljø
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønnstrinn 49-52 som tilsvarer fra kr 698 100 til kr 737 200 pr. år