Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Senioringeniør og forsker - Sikkerhet innen skyteknologier og virtualisering

Offentlig forvaltning

NSM har ledige faste stillinger som senioringeniør (1181) og forsker (1108/1109).

Stillingene ser på skyteknologier (cloud native) og virtualisering for å etablere sikre private datasentre og mobile distribuerte skyer med nødvendig fleksibilitet, robusthet og seighet i hele krisespennet.

Interessante teknologiområder for stillingene inkluderer:

 • Open Source-prosjekter i CNCF-landskapet.
 • Containere, Kubernetes, Service Mesh, CI/CD, DevOps, GitOps.
 • Mobile og kompakte datasentre (5G MEC).
 • VNF, CNF, SD-WAN, SASE.

Arbeidsformen er både praktisk og forskningsrettet. Det er gode muligheter for faglig utvikling.

Arbeidsoppgaver

Hovedaktiviteten vil være å utvikle tekniske sikkerhetskonsepter med arkitektur, design og sikkerhetstiltak for sikkerhetsgraderte IT-systemer. Relevante arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Studere og analysere sikkerheten i relevante teknologier og produkter.
 • Holde seg oppdatert på trusler, sårbarheter og angrepsmetoder knyttet til disse.
 • Prototype og teste aktuelle sikkerhetsløsninger i datalab.
 • Utarbeide veiledninger og liknende sikkerhetsdokumentasjon.
 • Ha fagdialog med etater og prosjekter som utvikler sikkerhetsgraderte IT-systemer.
 • Delta i relevante fora for IT-sikkerhet, f.eks. i NATO.

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergradsnivå i informatikk og yrkeserfaring innen minst ett av de nevnte teknologiområdene. Lang og relevant erfaring kan vurderes å kompensere for krav til formell utdanning. Det er en fordel med kompetanse innen scripting, programmering og operativsystemer, samt regelverk og standarder innen IT-sikkerhet, fortrinnsvis gradert IT-sikkerhet.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har en sterk interesse for IT og er nysgjerrig på nyvinninger, særlig på områdene over. Du er initiativrik og har evne til å arbeide selvstendig, metodisk og løsningsorientert. Du fungerer bra i gruppe og har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til treningsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass på Kolsås
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som senioringeniør (SKO 1181) og forsker (SKO 1108/1109), avhengig av kvalifikasjoner. Stillingene lønnes i lønnsspenn 648 700 – 935 300kr. (lønnstrinn 69 – 84) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.


NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken, samt må søker laste opp attester og vitnemål. 

Kontaktperson i NSM er HR-avdelingen. De kan kontaktes på hr@nsm.no ved tekniske problemer for å levere søknad, og kan videreformidle faglige spørsmål til rekrutterende leder.