Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Senioringeniør/Forsker

NSM har fire ledige senioringeniør/forskerstillinger innen virtualisering og skyteknologier. Hovedfokuset til stillingene er utvikling av tekniske sikkerhetskonsepter med tilhørende arkitektur, design og sikkerhetstiltak. Aktuelle arbeidsområder inkluderer:

 • Virtualisering av datasentre (SDDC)
 • Virtualisering av WAN/LAN (overlay)
 • Virtualisering av klienter, applikasjoner og arbeidsflater (VDI)
 • Skyteknologier og XaaS (cloud native)
 • Moderne mobile klienter for skytjenester

 Viktige utfordringer er flerbruk (multi-tenancy), mobile datasentre for distribuert sky (edge), åpne og leverandøruavhengige løsninger for robusthet, smidighet, fleksibilitet og applikasjonsmobilitet (workload mobility), samt full interoperabilitet med kommende kommersiell 5G-infrastruktur, privat 5G og MEC. Stillingene er faste.

Ønskede egenskaper:

Sterk interesse for IT og nysgjerrig på nyvinninger, særlig innen områdene over. Initiativrik. Arbeider bra i gruppe og selvstendig. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Metodisk, analytisk og løsningsorientert. Personlig egnethet tillegges betydelig vekt. Stillingene krever høy sikkerhetsklarering.

 

Kvalifikasjoner:

Det er påkrevd med (a) masternivå i informatikk og (b) yrkeserfaring innen minst ett av følgende områder: virtualisering, moderne nettverk, moderne klienter, skyteknologier og VDI. Det er en fordel med kompetanse innen (c) OS, maskinvare ol. grunnleggende teknologier, (d) scripting og programmering samt (e) regelverk og standarder innen IT-sikkerhet, fortrinnsvis gradert IT-sikkerhet. Lang og relevant erfaring med ovenstående kan kompensere for krav til formell utdanning.

Arbeidsoppgaver:

Støtte fagmiljøets arbeid med sikkerhetsgraderte IT-systemer, bl a:

 • Studere og analysere sikkerheten i relevante teknologier og produkter.
 • Holde seg oppdatert på trusler, sårbarheter og angrepsmetoder knyttet til disse.
 • Prototype og teste aktuelle sikkerhetsløsninger i datalab.
 • Utarbeide veiledninger og liknende sikkerhetsdokumentasjon.
 • Ha fagdialog med etater og prosjekter som utvikler sikkerhetsgraderte IT-systemer.
 • Delta i relevante fora for IT-sikkerhet, f eks i NATO.

Arbeidsformen er både praktisk og forskningsrettet. Det er gode muligheter for faglig utvikling.

De som ansettes MÅ ha norsk statsborgerskap og kan ikke ha annet statsborgerskap da klarering på høyeste nivå er nødvendig for å inneha stillingene.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter til faglig videreutvikling
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

Stillingene plasseres som senioringeniør/forsker og avlønnes mellom kr 630 000 og 820 000 avhengig av relevant utdanning og erfaring. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Attesterte kopier av vitnemål og attester SKAL sendes med søknaden.