Ledig stilling

Oslo kommune

Senior-/prosjektarkitekt

Offentlig forvaltning

Avdeling for byggeprosjekter består av syv enheter samt stab. Avdelingen veileder brukere, behandler byggesøknader og klagesaker. Vi driver med kontinuerlig forbedring av måten vi arbeider på, for å kunne levere best mulig service til våre kunder.

Vil du arbeide med utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø? 
Er du opptatt av dine bygde omgivelser og utviklingen av Oslo by?

Vi har nå ledig en stilling som saksbehandler i enhet tett by vest

Avdeling for byggeprosjekter søker etter arkitekt eller bygningsingeniør, gjerne med bakgrunn fra offentlig forvaltning, byggebransjen, arkitekt-/ ingeniørkontor eller tilsvarende. Du skal arbeide som saksbehandler i byggesaksbehandlingen hvor hovedoppgaven er å skrive saksfremstillinger i byggesaker og følge opp eventuelle endringer eller klager i byggesakene som du har behandlet. I tillegg vil du delta i møter og forhåndskonferanser.

Ved eventuell intern ansettelse kan det blir ledig annen tilsvarende stilling i avdelingen. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stilling. Avlønning kan være lavere enn utlyste stillingen. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandle byggesaker og klagesaker innenfor lovbestemte frister og i henhold til produksjonskrav
 • Informere, veilede og kommunisere med kunder og andre offentlige virksomheter, både skriftlig og muntlig
 • Avholde forhåndskonferanser og veiledningsmøter

Som senior saksbehandler skal du i tillegg:

 • gi faglig støtte til kolleger og ledere i avdelingen
 • ha ansvar for utviklingsoppgaver samt delta i kurs og opplæringsvirksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Du er utdannet arkitekt med utdanning på mastergradsnivå eller bygningsingeniør med utdanning minimum på bachelorgradsnivå. Andre kandidater med utdanning relatert til byutvikling eller byggverk vurderes også
 • Du må ha meget gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • For stilling som seniorarkitekt kreves minst fem års relevant arbeidserfaring
 • Du må ha kunnskap om byutvikling, arkitektur, bokvalitet og byggverk som setter deg i stand til å gjøre gode arkitektur- og byggesaksfaglige vurderinger
 • Du må ha evne til å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du må ha god rolleforståelse og kunne håndtere faglige problemstillinger innen plan- og byggesaksfaget selvstendig
 • Du må ha god kommunikasjons- og veiledningskompetanse
 • Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne prioritere og gjennomføre
 • Du må kunne jobbe systematisk og være løsningsorientert
 • Du har høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frist
 • Du er engasjert, og deltar aktivt i faglige diskusjoner

Vi tilbyr:

 • Norges største fagmiljø innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Interessante faglige utfordringer og faglig utvikling 
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Et meget godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kolleger
 • Gode faglige systemer og opplæring av nyansatte
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger 
 • Fleksitid 
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden
 • Lønn prosjektstilling etter lønnstrinn 39–44 som tilsvarer en årslønn fra kr 580 900 til kr 634 400 per år.
 • Lønn seniorstilling etter lønnstrinn 49-51 som tilsvarer en årslønn fra kr 698 100 til kr 724 200  per år.