Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Senior nettverksanalytiker (Operativ VDI- logganalytiker)

Offentlig forvaltning

NCSC er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen (Computer Emergency Response Team) som koordinerer og bistår i håndteringen av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser mot samfunnsviktige virksomheter, både innenfor offentlig og privat sektor. NCSC har som hovedoppgave å identifisere, analysere og håndtere dataangrep mot Norge.

Til stillingen senior nettverksanalytiker ved operasjonssenteret i NCSC - Operativ seksjon, ser vi etter deg som ønsker å jobbe med å avdekke og analysere digitale angrep mot samfunnsviktig infrastruktur og informasjon. En sentral del av stillingen er å bidra til å styrke den nasjonale responsfunksjonen med hovedfokus på deteksjon og nettverksanalyse.

 Ansvar og oppgaver:

 • Nettverksanalyse av data fra NCSC sine sensorsystemer og datakilder.
 • Utvikling av deteksjonsstrategier for å møte et trusselbilde i endring.
 • Bidra med analysekapasitet ved hendelseshåndtering.
 • Bidra til å automatisere og effektivisere arbeidsoppgaver.
 • Utarbeide skreddersydde, tekniske rapporter.
 • Utvikle og forbedre den operative kapasiteten i NCSC.
 • Bidra til at NCSC til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde.

Krav til utdannelse, erfaring og ferdigheter

 • Det kreves høyere utdanning innen data/informatikk på bachelornivå eller høyere.
 • Det kreves god kjennskap til de vanligste nettverksprotokollene.
 • Det kreves minimum 1,5 års erfaring med deteksjonsteknologier (HIDS/NIDS).
 • Det kreves god kjennskap til *nix og bruk av terminal.
 • Det kreves god kjennskap til de vanligste operativsystemene, tjenester og applikasjoner.
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring fra MISP eller tilsvarende tjenester og teknologier.
 • Egen spesialisering innen områdene informasjonssikkerhet, datanettverk og operativsystemer vil bli vektlagt.

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner og er selvdrevne, strukturerte, fleksible, samarbeidsvillige og serviceinnstilte. Videre søker vi deg som har evne til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne ta beslutninger i hektiske situasjoner.

Vi kan tilby

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet.
 • Muligheten til å jobbe med et nasjonalt sensorsystem og unikt datatilfang.
 • Linux eller Windows som primær arbeidsplattform.
 • Muligheten til å bidra til å avdekke og avverge digital spionasje.
 • Gode muligheter for kurs, konferanser og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden og hjemmekontor.

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (SKO 1087) i lønnstrinn 60 til 70/kr. 553 500 til 661 400, eller som senioringeniør (SKO 1181) i lønnstrinn 69 til 80/kr. 648 700 til 850 900 per år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO nivå. Vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.