Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Senior IT-tekniker

Offentlige tjenester og forvaltning

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.

Seksjon IT og Digitalisering leverer fellestjenester til direktoratets interne og eksterne brukere. NSM står overfor mange spennende prosjekter og utfordringer, hvor transformasjon og modernisering står sentralt. Økt bruk av plattformer og tjenester levert av, eller i samarbeid med andre aktører i staten, inngår som en viktig del i dette arbeidet. Vi søker derfor etter en allsidig IT tekniker som kan bidra i drift, brukerstøtte, videreutvikling og modernisering av NSMs IT-portefølje.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for NSM IKT lærlingeprogram
 • Delansvar for 2. linje brukerstøtte for sentrale applikasjoner, plattformer og klienttjenester, samt tilhørende opplæring av brukere
 • Delansvar for klientutrulling og tilhørende support
 • Bidra til videreutvikling av eksisterende systemer og plattformer, samt migrering av applikasjoner over til nye plattformer for intern og ekstern drift
 • Være en viktig bidragsyter i arbeidet med videreutvikling av rutiner og prosesser
 • Være et sentralt bindeledd mellom IT og NSM Sikkerhetsledelse
 • Effektuering og veiledning i forbindelse innkjøp av IKT-utstyr
 • Kommunikasjon og samarbeid med sentrale fagmiljøer, ressurspersoner, brukere og tjeneste-, applikasjons- og plattformleverandører
 • Delta i, planlegge og teste oppdateringer av nye versjoner
 • Feilretting/saksløsning inkl. oppfølging av underleverandører
 • Generelle oppgaver tilhørende IT seksjon

 Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning IKT, bachelor eller minimum avsluttet fagutdanning fra VGS. Lang og relevant erfaring 8 – 10 år kan kompensere for krav til formell utdanning.
 • Må kunne dokumentere erfaring fra IT drift-/brukerstøtte
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • God teknologiforståelse og kjennskap til drift og utvikling
 • Ønskelig med erfaring med arbeid innen graderte informasjonssystemer
 • Fordel med erfaring fra arbeid med lærlingeprogram innen IKT

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og serviceinnstilt. Du bør videre ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være løsningsorientert og handlekraftig. Du har også god evne til å forstå rollen din i organisasjonen samtidig som du ikke er redd for å ta ansvar når du ser det er nødvendig. Er du i tillegg initiativrik, motiveres av en utfordring og evner å bygge tillit, ser vi frem til å møte deg.

NSM er inne i en fase med høy endringstakt, og fleksibilitet og vilje til å gi en ekstra hånd er viktig for oss.

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

 Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som har interesse for IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Svært gode utviklingsmuligheter innenfor IKT-området generelt og IKT-sikkerhet spesielt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


Stillingene er plassert som avdelingsingeniør/overingeniør (SKO 1085/1087), og lønnes i spennet lønnstrinn 50 - 75, tilsvarende kr. 461.300 til 715.900, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan høyere lønn avtales. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (med hensyn til innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.