• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4682902
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 07.08.2022
Ledig stilling

Sogndal kommune

Senior IKT-konsulent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sogndal kommune har i dag ein IKT-avdeling på 7 personar. Hovudoppgåva er å levere gode IKT-tenester internt i kommunen, samt gode digitale tenester til innbyggjarane våre. Målsettinga er at Sogndal skal bli ein heildigital-kommune.

 

Arbeidsoppgåver
• Vera med å utvikle Sogndal kommune til ein digital kommune med moderne, digitale,
effektiviserande og kostandseffektive løysingar

• Driftsoppgåver innan IKT

• Delta og leie digitaliseringsprosjekt

• Tekniske løysingar som medverkar til effektiv innbyggjarinvolvering og brukarmedverknad; strategi
og praktisk oppfølging.

 

Formalkompetanse:
• Ynskje med relevant utdanning frå høgskule/universitet. Relevant praksis kan erstatte formell utdanning.


Realkompetanse:
• Erfaring frå og med ikt utvikling og drift.
• Kompetanse og erfaring med Active Directory og Microsoft-plattform
• Kompetanse og erfaring med Microsoft 365 og innføring/opplæring i organisasjonen
• Erfaring med prosjektleiing.
• God og trygg formidlingsevne, skriftleg og munnleg på norsk
• Fagleg oppdatert, analytisk, effektiv, ryddig og nøyaktig


Personlege eigenskapar:
• Evne til å arbeide sjølvstendig.
• Fleksibel, dynamisk.
• Vere positiv og engasjert.
• God formidlingsevne.
• Gode samarbeidseigenskapar.
• Strukturert og engasjert.
• Løysingsorientert.


Me kan tilby
• 100% fast stilling med oppstart etter avtale
• Ein variert kvardag med spennande oppgåver
• Ein lærerik arbeidsplass som fokuserer på at framtida er digital
• Eit godt arbeidsmiljø med godt samhald
• Gunstig pensjonsordning og ulukkes- og gruppelivsforsikring
• Ein arbeidsplass som er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA)
• Løn etter avtale

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2022
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4682902
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
 • Oppdatert 07.08.2022