Senior data scientist / engineer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) søker dyktige og motiverte data-analytikere som ønsker å bruke eller videreutvikle sine ferdigheter i kampen mot avanserte trusler i det digitale rom.

Besøk: https://memes.agency/o21/ for relevante oppgaver knyttet til både stillingen og søknaden. Lever gjerne din besvarelse på en eller flere av oppgavene i din søknad.

I enheten Deteksjonsevne søker vi nå etter en senior data-analytiker som kan bidra til å videreutvikle de nasjonale deteksjonskapabilitetene gjennom bruk av stordata-analyser. Vi ser etter deg som er teknisk, er nysgjerrig og målrettet, som kan ta ansvaret for tilhørende rammeverk og prosesser, og som ønsker å videreutvikle tekniske løsninger for å omgjøre og tilgjengeliggjøre NCSC sine store datamengder til agerbar informasjon.

Som person er du både engasjert og nysgjerrig i ditt arbeid, og brenner for å bidra til Norges deteksjonsevne for avanserte aktører i cyber som kan skade nasjonale sikkerhetsinteresser.

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle og effektivisere bruken av våre datakilder, herunder tilgjengeliggjøring, strukturering og klargjøring av data, samt automatisering av prosesser og analyser
 • Datamodellering og omsetting av gode deteksjonsstrategier
 • Utvikle og presentere god deteksjonslogikk i store datamengder
 • Hypoteseutvikling
 • Forenkle, konkretisere og presentere relevante funn

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere (minimum bachelor-nivå) relevant utdanning innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Relevant erfaring kan etter en nærmere vurdering erstatte kravet til formell utdanning.
 • Tilfredsstille en eller flere av følgende:
  • Tilfredsstillende besvarelse på flere av oppgavene.
  • Relevant erfaring med data-prosessering og arbeid med store datamengder
  • Relevant erfaring ved bruk av verktøy knyttet til stordata-analyse som ELK, Humio, Splunk, Spark, TensorFlow, e.l.
  • Relevant erfaring med arbeid med trusler i det digitale rom

 

 • Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklaring og autorisasjon, og det presiseres at det ikke er anledning til å inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting.

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet og tenker helhetlig
 • Analytisk og strukturert
 • Engasjert og nysgjerrig

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


Stillingene er plassert på overingeniør/senioringeniørnivå (SKO 1087/1181) og lønnes i spennet lønnstrinn 65-78 (kr 586 500- 776 900) avhengig av kompetanse og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For innplassering som senioringeniør er det et krav om minimum fem år relevant utdannelse og minst tre års relevant erfaring.

 Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.