Detaljer

 • Bedrift
  Nordreisa kommune
 • Søknadsfrist
  02.08.2020
 • Sted:
  STORSLETT
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  STORSLETT
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2994798
 • Se her for andre jobber fra Nordreisa kommune

Sektorleder helse og omsorg

Nordreisa kommune har ledig stilling som sektorleder helse og omsorg.

Stillingen som helse- og omsorgsleder er en krevende, spennende og utfordrende stilling med ansvar for å lede og videreutvikle kommunens helse- og omsorgstjenester. Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe. 

Totalbudsjettet for helse- og omsorg er på ca 150 mill kr og tjenesten har 190 årsverk fordelt på ca 300 ansatte. Helse- og omsorg styres av sektorleder sammen med 4 virksomhetsledere. I tillegg rapporterer stabspersonell, Frivillighetssentralen og Aktivitetsentralen direkte til sektorleder. Sektorleder og dennes stab er lokalisert på rådhuset mens øvrig helse- og omsorgstjeneste stort sett er samlet på Sonjatun med legevakt, legesenter med laboratorium og fysioterapitjenester, KADplasser, kreftsykepleier, 3 sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken mm. Nord-Troms Distriktmedisinsk senter og fylkeskommunal tannhelsetjeneste er lokalisert i samme lokaler.   

 

Nordreisa kommune arbeider jevnlig med å tilpasse og organisere driften ut fra de behov og endringer som skjer i samfunnet. For tiden er digitalisering, velferdsteknologi og omstilling fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg de store satsingsområdene.

 

Arbeidsoppgaver:

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Overordnet administrativ ledelse av sektoren.
 • Være en god leder og støttespiller for medarbeiderne.
 • Oppfølging av egne ledere i fag-, økonomi- og personalspørsmål.
 • Lede innovasjons- og endringsprosesser for tilpasning og modernisering av sektoren.
 • Samhandling og samspill med folkevalgte i helse- og omsorgsutvalget.
 • Omsette politiske beslutninger i praksis.

Kvalifikasjoner:

Nordreisa kommune søker deg som:

 • Har høgere utdanning.
 • Har ledererfaring.
 • Kompetanse og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
 • Har fokus på kompetanseutvikling.
 • Er god på økonomistyring.
 • Har erfaring med innovasjon og utviklingsprosesser.

Personlige egenskaper:

Vi søker en tydelig leder som er opptatt av å gjøre sine medarbeidere gode, som har fokus på  økonomistyring og som kan sette mål, strategier, vedtak og planer ut i handling. Du må være god i samhandling med andre og inneha gode kommunikasjonsferdigheter. Det er viktig at du er løsnings- og utviklingsorientert og at du samtidig kan arbeidet målrettet og strukturert. Personlig egnethet vil vektlegges. 

Vi tilbyr:

Vi tilbyr gode lønns- og avtalevilkår. Dekning a flytteutgifter i tråd med gjeldende regelverk. 

Nordreisa kommune kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

For nærmere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med kommunedirektør, Jan-Hugo Sørensen tlf 91300046 eller personalsjef Christin Andersen tlf 775 88004. 

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.