Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  25.11.2020
 • Sted:
  KJELLER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KJELLER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3269124
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seksjonssjef Systems Engineering

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter i verden slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly, NH90 og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Teknologiavdelingen i FMA Luftkap ivaretar validering av design samt utvikling av egne design på Forsvarets luftfartøyer, under rammen gitt av European Military Airworthiness Requirements (EMAR) 21. Vi utvikler reparasjoner, og støtter anskaffelsesvirksomheten med bestillerkompetanse ved omsette brukerkrav til tekniske- og funksjonelle krav. Vi følger anskaffelsesprosjektene i alle faser, gjennom utvikling og produksjon, og bidrar til validering av produktene før de settes i drift hos brukende avdelinger, hovedsakelig i Luftforsvaret.  

Teknologiavdelingen er i hovedsak bemannet med ingeniører innen ulike fagfelt som sitt daglige virke Innfasing av EMAR gjennomføres parallelt med en omfattende omstillingsprosess. Luftkaps nye organisasjon settes etter planen i drift 1. januar 2021, og vil da være tilpasset nytt regelverk.  Omstilling og nytt regelverk medfører en stor kulturell omstilling, og ledelse under endring vil derfor være en tilleggsutfordring som ledere på alle nivåer i Luftkap må håndtere. 

Seksjon for Systems Engineering er nyopprettet og underlagt teknologiavdelingen i Forsvarsmateriell/luftkapasiteter. Seksjonen vil ha ansvar for utvikling, implementering og bruk av metodikk og prosesser i de ulike disipliner innen Systems Engineering. Seksjonssjefen vil inngå i teknologiavdelingens ledergruppe.  

Arbeidsoppgaver
 • Samarbeide tett med seksjon for Initiell Luftdyktighet og design (Office of Airworthiness) og Compliance Verification Engineers (CVE's) ifm kravstilling- og kravverifikasjonsarbeid, utarbeidelser av systems safety, hazard analysis, risikovurderinger, og Life cycle vurderinger
 • Utøve rollen som CVE for system safety og systems engineering arbeid på seksjonen

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Erfaring fra militær luftfart vil være en fordel. Vi ser etter en person som gjerne har hatt sentrale roller innen etablering og drift av systemer innen bl.a kvalitet, risiko, kompetansebygging, altså en med bred erfaring både innen tekniske fag og god forståelse for hvordan metodikken i Systems Engineering bidrar til å drive fram helhetlige og gode prosesser og produkter. Du vil sette premisser for den øvrige organisasjonen, og ha betydelig påvirkning på den kulturelle endringen som er forventet i Luftkapasiteter. 

Av den vi søker forventer vi stor grad av selvstendighet, evne til å samarbeide og lytte, innad i  avdelingen, og mot øvrige avdelinger i Luftkap og aktører for øvrig, for å bidra til at vi jobber etter «best practice», tilpasset Luftkapasiteters og Forsvarets behov. Tverrfaglig samarbeid vil være en  nøkkelfaktor for lykkes med dette. Den som tilsettes må, hvis det ikke allerede innehas, gjennomføre kursportefølje i EMAR.  

Seksjonssjefen vil være en nøkkelperson/bidragsyter i utviklingen av teknologiavdelingen og dens  leveranser. Seksjonens størrelse medfører at seksjonssjefen, spesielt i den innledende fasen,  forventes å bidra inn i seksjonens produksjon og leveranser, i tillegg til å lede og utvikle egen organisasjon med tanke på kompetanse, prosesser og prosedyrer. Stor arbeidskapasitet og evne til nytenkning vil være nøkkelegenskaper, med vilje og evne til å ta et «ekstra tak», særlig i den innledende fasen. 

Som leder er du bevisst balansen mellom behovet for å legge til rette for personellet og retning mot målet som er satt for organisasjonen. Du har tilstrekkelig respekt for betydningen av den opparbeidede kulturen i organisasjonen, samtidig som du evner å gjøre sjefens intensjoner til dine egne slik at vi bidrar til en god innfasing av EMAR. Vi trenger en person som har vist høy grad av gjennomføringsevne i sitt daglige virke, og som trives med tanken på «stå på barrikadene» og motivere. 

Kvalifikasjoner
 • Utdanning på bachelornivå innen relevant fagområde
 • 3-5 års relevant erfaring fra sivil eller militær luftfart
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/Nato Secret

Det er ønskelig med:

 • Utdanning på masternivå innen relevant fagområde
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra militær luftfart innen teknisk saksbehandling, innen områder tilsvarende design engineer eller compliance verification engineer 
 • Gjennomførte kurs i EMAR, spesielt innen EMAR 21 
Personlige egenskaper
 • Samlende som leder, med høy gjennomføringsevne
 • Mål- og resultatorientert
 • Strukturert og nøyaktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Helhetstenkende
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr
 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181 lønn fra kr 643.000 til kr 817.000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2023. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.