Seksjonssjef Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM (NCSC) er inne i en meget spennende utvikling. Vi søker etter ny seksjonsleder for seksjon for Senterkoordinering og porteføljestyring.  som ønsker å delta aktivt i arbeidet med å utvikle Norges mest spennende og dynamiske sikkerhetsmiljø innen digital sikkerhet.

NCSC er en arena for nasjonalt og internasjonalt samarbeid innen deteksjon, håndtering, analyse og rådgivning knyttet til digital sikkerhet. Senteret har en viktig rolle som møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet. Vårt felles mål er et robust digitalt Norge. Les mer på våre nettsider nsm.no/ncsc.

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe strategisk med å styrke og forbedre våre eksterne leveranser, og samtidig bidra til effektive interne prosesser. Som seksjonssjef vil du få ansvar for å videreutvikle vårt samarbeid med sektorvise responsmiljøer, VDI-medlemmer og øvrige NCSC-partnere. Du får også ansvar for rapportering og forvaltning av langtidsplaner. Seksjonen har et bredt ansvarsområde og grensesnitt både internt i NSM og ut mot interessenter og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Vi har et tett samarbeid med våre styrende departementer, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Som vår nye seksjonssjef må du være en lagsspiller og pådriver for NCSC digitale utvikling. Seksjonssjefen rapporterer til leder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter og inngår i ledergruppen til senteret. 

Som seksjonssjef i NCSC må du motiveres av å:

 • Lede arbeidet med utvikling av senterets strategi, planverk, rapportering og prosessutvikling
 • Koordinering av strategiske og administrative aktiviteter.
 • Følge opp og videreutvikle samarbeidet med andre tjenester og kompetansemiljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • Legge til rette for utveksling av erfaringer mellom aktører i cyberdomenet 
 • Deltakelse i virksomhetsovergripende prosjekter av strategisk eller faglig karakter.
 • Styring av avdelingens oppgave- og prosjektportefølje
 • Følge opp prosesser og skape gode relasjoner mellom seksjoner i NCSC
 • Ha personal- og budsjettansvar


Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

 Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning med relevant fagkrets på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Det kreves gode lederegenskaper
 • Det kreves analytisk legning og evne til å se strategiske og helhetlige sammenhenger
 • Det kreves gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med erfaring både fra offentlig og privat sektor
 • Det er ønskelig med sikkerhetsfaglig forståelse


Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyt nivå.

Personlige egenskaper:

Vi søker en selvstendig person som er trygg i lederrollen, skaper engasjement, motiverer og har gjennomføringskraft. Utviklingsorientering og endringsvilje er sentrale elementer i ditt lederskap, samtidig som du tar fullt ansvar og støtter alle driftsoppgaver som tilligger seksjonen. Du trives godt i en kompleks virksomhet og er opptatt av å skape et godt samarbeidsklima. 

Følgende egenskaper vil bli vektlagt:

 • Strategisk, strukturert og analytisk
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Ser helhetlige sammenhenger og evner å samarbeide på tvers av organisatoriske skiller
 • Høy integritet
 • Initiativrik, selvstendig, effektiv
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God vurderingsevne
 • Endringsvillig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. NSM oppfordrer kvinner til å søke.

Stillingen er plassert som seksjonssjef (SKO 1211) med lønnsspenn ltr. 80-86 (825 900 – 977 600). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.
Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.