Detaljer


Seksjonssjef kommunale legekontor og Ryfylke legevakt

Avdeling for kommunale legetjenester består av Ryfylke legevakt, legekontorene på Finnøy og Rennesøy, sykehjemslegene/sykehjemslegevakt, samt smittevernkontoret og internasjonalt vaksinasjonskontor.

Avdelingen er organisert i direktørområde helse og velferd.

Det er nå ledig en nyopprettet stilling som seksjonssjef for de kommunale legekontorene og Ryfylke legevakt. Opprettelsen av denne stillingen er et resultat av en godt forankret og grundig prosess som identifiserte behov for styrking av nærledelse og økt ledelsesoppmerksomhet på daglig drift.

Som seksjonssjef rapporterer du til avdelingssjef for kommunale legetjenester, og blir en del av avdelingssjefens lederteam. Du vil lede en høyt kompetent ansattgruppe bestående av leger, sykepleiere og merkantil ressurs. I tillegg vil du ha utstrakt samarbeid med samfunnsmedisinsk stab og kommuneoverleger. Helsesjefen er medisinskfaglig ansvarlig for alle kommunenes legetjenester.

Seksjonssjef vil måtte regne med tilstedeværelse på både Finnøy, Rennesøy og i Stavanger. Fast arbeidsted avtales. Organisatoriske endringer må kunne påregnes.

Oppstart etter avtale.

Søknadsfrist:
01.03.2021
Arbeidsgiver:
Stavanger kommune
Sted:
Stavanger,
Stillingstittel:
Seksjonssjef kommunale legekontor og Ryfylke legevakt
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4343631222
Sosial deling :