Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seksjonssjef IKT og digitalisering

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og vårt viktige samfunnsoppdrag. Seksjonen er en del av vår avdeling for Kommunikasjon og administrasjon, men jobber tett med alle avdelinger i NSM. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. 

Vi søker etter en innovativ person som har erfaring med å lede en IKT-driftsorganisasjon fra et strategisk og operativt nivå. Erfaring fra teknologiledelse vil bli vektlagt. Vi vil også legge vekt på forretningsforståelse, strategisk vurdering samt gode kommunikasjons- og samhandlingsevner. 

IKT-avdelingen har som ansvar å drifte, forvalte og utvikle IKT-tjenester. Avdelingen er også sentral i alle digitaliseringsprosjekter direktoratet har og er en viktig premiss for utvikling og gjennomføring av disse.

Vi ønsker at våre ledere er utviklingsorienterte og både har et strategisk og operativt blikk. Vi ser også etter en leder som har kunnskap og erfaring med atferdsendring og prosessendringer i en organisasjon som en konsekvens av implementering av ny teknologi.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge og koordinere virksomheten innen seksjonen som per i dag omfatter 12 personer.
 • Ivareta helhetlig utvikling av felles IKT-systemer og infrastruktur i direktoratet
 • Personal- og økonomiansvar
 • Delta i avdelingens ledergruppe, og støtte avdelingsdirektør i dennes oppgaver
 • Lede kompetanseutviklingen i seksjonen 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen IKT. Annen utdanning og lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning ut over bachelorgrad.
 • Ledererfaring innen teknologi eller teknologiledelse

Det er ønskelig med:

 • Relevant utdanning innen ledelse og/eller økonomi
 • Erfaring med IT-strategi, digitalisering og prosessforbedring
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor
 • Prosjektledererfaring

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger med høy kompetanse. Fleksibel arbeidstid. Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Mulighet for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg.

Stillingen plasseres som seksjonssjef (SKO 1211).  Stillingen lønnes i spennet mellom kr. 830 000 til 910 000. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.