Detaljer

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  28.10.2020
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3222272
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune

Seksjonssjef for økonomi

Ønsker du å være med å lede og utvikle økonomifeltet i offentlig sektor?

Vi søker en utviklingsorientert seksjonssjef, med gode samhandlingsevner og en inkluderende lederstil. Som Seksjonssjef for økonomi i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett vil du ha det overordnende ansvaret for byrådsavdelingens budsjett og økonomiplaner, samtidig som du vil ha et direkte samarbeid med politisk ledelse.
Seksjonssjefen for økonomi har det helhetlige ansvaret for å lede byrådsavdelingens utviklings- og forbedringsarbeid innenfor ansvarsfeltet. I tillegg ligger det til stillingen å ha et bredt samarbeid med konsernfunksjonen på økonomi i Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom. Sammen med et sterkt fagmiljø vil du arbeide i spennet fra det strategiske til det operative med fokus på faglig kvalitet, samhandling og organisasjonsutvikling. Det å forstå de ulike rollene i organisasjonen og bidra direkte til samarbeid mellom politisk ledelse og administrasjon er sentralt. Stillingen rapporterer til kommunaldirektør og inngår i kommunaldirektørens ledergruppe.

Byrådsavdelingen forvalter et budsjett på ca. 7 mrd., og har ansvar for ca. 6800 medarbeidere i tjenesteområdene. Som seksjonssjef vil du lede og videreutvikle viktig økonomiarbeid og sikre at organisering og gjennomføring skjer i henhold til lover, retningslinjer og tildelinger.

 

Arbeidsoppgaver

Overordnet økonomistyring for hele byrådsavdelingen
Helhetlig budsjett- regnskap- og rapporteringsansvar
Utarbeide økonomiske modeller tilpasset byrådsavdelingens behov
Utarbeide økonomiske analyser som grunnlag for beslutninger
Ivareta ledelsens behov for informasjon, oppfølging og kompetanse innen økonomifeltet
Lederstøtte og personalansvar for seksjonens økonomirådgivere
Lede og videreutvikle funksjonene som ligger til stillingens ansvarsområde

Kvalifikasjoner
Solid erfaring som økonomisjef i virksomheter med kompleks økonomistyring
Utdanning innen økonomi, fortrinnsvis på masternivå
Ønskelig med videreutdanning innen områder som ledelse, innovasjon og utvikling
Strategisk og operativ ledererfaring med personalansvar
Erfaring med utvikling og innovasjonsarbeid innen økonomifeltet                                                                                                                                                                                       God IT-kompetanse og systemforståelse
Personlige egenskaper

Systematisk med god evne til å planlegge, prioritere og sikre gjennomføring
Relasjonsorientert, og gode samarbeidsegenskaper
Initiativrik, med evne til å identifisere effektiviserings- og gevinstmuligheter                                                                                                                                                                  Faglig sterk, utviklingsorientert, med evne til helhetlige og strategiske vurderinger

Vi tilbyr
Topplederstilling med stort handlingsrom og innflytelse
Direkte samarbeid med politisk ledelse
Arbeidsmiljø med klima for innovasjon og utvikling
Et sterkt fagmiljø, som inngår i kommunaldirektørens ledergruppe                                                                                                                                                                                   Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger