• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  26.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1352, KOLSÅS
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5040118
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Seksjonssjef for NATO-seksjonen

I Prosjektavdelingen ved Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter er det ledig fast stilling som seksjonsleder for NATO-seksjonen. Prosjektavdelingen har som hovedansvar å sikre at tildelte investeringsprosjekter blir planlagt og gjennomført i samsvar med oppdrag og regelverk for investeringsvirksomheten i Forsvarssektoren og NATO.  
NATO-seksjonen har et helhetlig ansvar for fagområdet NATOs investeringsprogram for sikkerhet (NSIP) i Norge. Seksjonen skal planlegge og gjennomføre investeringsprosjekter innenfor IKT-området som finansieres av NSIP, samt være oppdragsgiver for Forsvarsbygg for planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. 
Seksjonen består i dag av fem prosjektledere i tillegg til seksjonsleder.

Om IKT-kapasiteter:
Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri

Arbeidsoppgaver:

 • Lede seksjonen med personellansvar, økonomi- og resultatansvar for tildelte arbeidsoppgaver. Som leder skal du motivere, delegere og følge opp seksjonens prosjektledere
 • Du skal påse at seksjonen innehar svært god kompetanse på fagområdet NSIP, og skal kunne rådgi Forsvarsdepartementet og Forsvaret ved behov. Dette innebærer blant annet å drive opplæring og kompetanseutvikling innen fagområdet NSIP i forsvarssektoren
 • Ansvar for at prosjektleveransene er i henhold til gjeldende nasjonale og NATO regelverk og bestemmelser. Riktige leveranser er avhengig av at du har en tett dialog med Forsvarsbygg, Forsvaret, Forsvarsdepartementet og den norske delegasjonen til NATO i Brussel
 • Du vil representere seksjonen og delta i arbeidsgrupper og utvalg etter behov, samt ivareta ansvaret for samarbeid med eksterne samarbeidspartnere både i NATO, nasjonalt og internasjonalt

  Stillingen krever noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført bachelor grad innen relevant fagområde
 • Minimum 3 års  relevant erfaring med prosjektarbeid
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • God kjennskap til forsvarssektoren
 • Kjennskap til hvordan NATO fungerer
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret.

  Ønskelig:
 • Ledererfaring
 • Master innen relevant fagområde
 • Kjennskap til NATOs investeringsprogram for sikkerhet (NSIP)
 • Sertifisering eller kurs av noe varighet innen prosjektledelse/prosjektfag
 • Kjennskap til statsregnskap, økonomistyring og revisjon

Personlige egenskaper:

 • Ser muligheter, er løsningsorientert og tar initiativ
 • Opptatt av å bygge nettverk og gode relasjoner 
 • Faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Meget gode samarbeidsevner, lederegenskaper og evnen til å motivere dine medarbeidere
 • Trives i et internasjonalt miljø og med å representere Norge i møter

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til sportskompleks med blant annet svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon og annen kollektivtrafikk

  Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 661 400 – 839 900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjeneste, og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du vil i så tilfelle bli varslet om dette. 

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  26.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1352, KOLSÅS
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5040118
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret