Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seksjonssjef for arkiv og informasjonsforvaltning

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har ledig stilling som seksjonssjef for arkiv og informasjonsforvaltning. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør for Avdeling kommunikasjon og administrasjon.  Du vil inngå i avdelingens ledergruppe.

Avdeling kommunikasjon og adminisatrasjon er en av to fellesavdelinger i NSM og inneholder NSMs støttefunksjoner. Avdelingen består av seksjonene kommunikasjon, økonomi, HR og OU, It og digitalisering, sikkerhet, EBA og drift samt arkiv og informasjonsforvaltning.

Seksjon for arkiv og informasjonsforvaltning har som oppgave å ivareta den lovpålagte arkivfunksjonen i NSM. Dette er en oppgave med mange kontaktflater mot andre avdelinger og seksjoner, og det stilles store krav til leveranser. Seksjonen skal ivareta informasjonsforvaltning, og som leder skal du bistå i utviklingen av prosesser og verktøy som vil bidra til effektivisering i nært samarbeid med seksjon for IKT og digitalisering. Du må også være pådriver for god informasjonsflyt og informasjonsforvaltning i direktoratet.  

Du har visjoner og kan samtidig sikre at seksjonenes dokumentfaglige arbeid har høy kvalitet. Du motiveres av oppgaver som bidrar til forbedring og effektivisering av leveransen til , og mulighetene som ligger i samarbeidet med, våre viktigste brukergrupper.

Stillingens hovedansvarsområder er:

Personalansvar samt daglig operativ ledelse av seksjonenes syv medarbeidere.

Resultat- og fagansvar for seksjonens arbeidsoppgaver og ansvarsområder innenfor dokument og arkivforvaltning

Utvikle og implementere prosesser, både innen arkiv og informasjonsforvaltning.

Offentlighetskoordinator ved innsynskrav 

Deltagelse i seksjonens operative arbeid må påregnes

Aktiv deltaker i avdelingens ledergruppe.

Deltakelse i NSM sine øvrige relevante prosjekter.

 

Kvalifikasjoner

Høyrere relevant utdannelse.
Fem til ti års relevant erfaring. I spesielle tilfeller kan relevant erfaring kompensere for formell utdannelse.

Du har ledererfaring, god IT forståelse og meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne.

Det er nødvendig med god forståelse for fag, prosesser og system og du evner å se dette i sammenheng.

Erfaring med prosessetableringer og forbedringer er nødvendig. Arkivfaglig kompetanse og god kunnskap om informasjonsforvaltning vil være en fordel.

Erfaring som leder i offentlig forvaltning er ønskelig.

Stillingen krever sikkerhetsklarering på høyt nivå.

Vi ser etter en person som er tydelig og trygg i lederrollen, har gode kommunikasjonsegenskaper, er initiativrik samtidig som du har god planleggings- og gjennomføringsevne. Er utviklingsorientert og positiv, har svært gode samarbeidsevner og er opptatt av å skape gode resultater sammen med andre.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø og hyggelige kolleger med høy kompetanse. Fleksibel arbeidstid. Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse. Mulighet for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg.

Stillingen plasseres som seksjonssjef (SKO 1211).

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. 

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.