• Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3818332
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet

Seksjonssjef fiskehelse og fiskevelferd

Mattilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Mattilsynet er i endring og rekrutterer nå nye seksjonssjefer som skal bidra til at vi leverer enda bedre på vårt verdifulle samfunnsoppdrag. Målet vårt er å bli mer brukerorientert ved å tilby bedre og flere digitale tjenester, ha bedre dialog med næringene samt ha en mer målrettet og effektiv kontroll. Vår visjon er «et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt». Som ny leder i Mattilsynet vil du ha store påvirkningsmuligheter på hvordan samfunnsoppdraget vårt løses fremover.

Akvakulturnæringen er viktig for Norges fremtid, og er i en rivende vekst og utvikling. Som seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd får du ansvar for å lage og forvalte rammer for næringen gjennom strategisk og helhetlig utvikling av regelverk, veiledning og offentlig kontroll på området. God dialog og godt samarbeid med næringene er viktig for å sikre en profesjonell forvaltning.

Seksjonen har en viktig rolle i styringen av den offentlige kontrollen innen fagfeltet og har sammen med regionene ansvar for å følge opp og håndtere utbrudd av sykdom og hendelser. Som fagseksjon er også koordinering av overvåkings- og kartleggingsprogrammer og bestilling av kunnskapsstøtte for eget fagområde en del av ansvarsområdet. Seksjonen har også ansvaret for overvåking av lakselus på vill laksefisk.

Det er stor allmenn interesse for fagområdet, og seksjonssjefen vil sammen med Mattilsynets direktører ha utstrakt dialog med eierdepartement, næringene og media. Seksjonen har også kontakt og samarbeid med myndigheter og organisasjoner i andre land.

Seksjonen består av 18 medarbeidere fordelt på to kontorsteder. Seksjonssjef rapporterer til direktør for avdeling regelverk og kontroll. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av seksjonens ansvarsområde
 • Personal- og budsjettansvar for seksjonen
 • Resultatansvar i henhold til fastsatte mål for seksjonen

Du vil inngå i avdelingens ledergruppe og vil være med på å utvikle avdelingen og Mattilsynet i en spennende tid. De tre strategiske satsningsområdene «enklere å gjøre rett», «kunnskapsbasert og målrettet» og «ett lag» skal realiseres.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring og kan vise til gode resultater
 • Kjennskap til fagområdet og tilhørende regelverk
 • Kjennskap til næringen og næringens utfordringer
 • Erfaring med mediehåndtering er en fordel
 • Gode språkkunnskaper og god fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Du evner å ivareta, lede og motivere høyt kompetente og selvstendige medarbeidere
 • Du har en tillitsbasert lederstil og setter retning, inspirerer og koordinerer for å oppnå resultater gjennom andre
 • Du er en tydelig og handlekraftig leder, og evner å prioritere
 • Du har god organisasjons- og rolleforståelse, og må ha god forståelse for Mattilsynets rolle som både direktorat, veileder, tilsynsmyndighet og klageinstans
 • Du skaper gode relasjoner og nettverk og samhandler lett med andre
 • Du er fleksibel, utviklingsorientert og står godt i endring
 • Du har stor arbeidskapasitet og er ambisiøs på vegne av deg selv og organisasjonen 

Vi tilbyr:

 • Inneha en spennende lederrolle i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag hvor mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og bærekraft står i fokus
 • Bli del av en nyetablert ledergruppe
 • Være med i startfasen på en spennende endringsreise der du som leder vil få stor påvirkningskraft på videre utvikling
 • Være med på å videreutvikle egen seksjon
 • Lede et sterkt fagmiljø med høy kompetanse

 

I vurdering av kandidater vil personlig egnethet bli vektlagt.
 
Arbeidsstedet vil være Mattilsynets hovedkontor, kontorsted Oslo eller Bergen.
 
For mer informasjon, ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med Carl Victor Nordahl eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00. 

Frem til søknadsfristens utløp vil vi behandle søknader og henvendelser konfidensielt. Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Hvis du har et ønske om unntak fra offentlig søkerliste, må du begrunne dette i søknaden. Dersom vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt, vil du bli kontaktet om dette og få mulighet til å trekke søknaden.

 
 • Bedrift
  Mattilsynet
 • Søknadsfrist
  20.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3818332
 • Se her for andre jobber fra Mattilsynet