Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Seksjonssjef - Drift vann og avløp 

Vann, avløp- og renovasjonsavdelingen søker seksjonssjef for drift vann og avløp. Vi har et godt fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har sikker vannforsyning som leverer tilstrekkelig vann av god kvalitet og at avløpsvannet blir håndtert slik at det ikke skaper problemer for mennesker eller miljø. 

VAR-avdelingen består av seksjonene VA-drift, VA-myndighet, VA-forvaltning og Renovasjon. VA-drift med 44 ansatte er utførende del av virksomheten som er ansvarlig for drift, vedlikehold og reparasjonsoppgaver knyttet til vann- og avløpsanleggene. Dette omfatter både akutte og planlagte oppdrag, som installering av vannmengdemålere, ombygging og rehabilitering av pumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, høydebasseng og overløp, utbedring av ledningsbrudd, spyling og rengjøring av vann- og avløpsnettet, lekkasjesøk, vannprøvetaking med mer. Seksjonen har også ansvar for driftskontrollanlegget og den døgnkontinuerlige beredskapsvakten for vann og avløp.

De store behandlingsanleggene for vann og avløp er IVAR IKS sitt ansvar og inngår ikke i avdelingens portefølje.

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med universitets- eller høyskoleutdanning innen relevante fag og/eller ledelse. Andre kandidater med lang og relevant erfaring kan bli vurdert.
 • Ledererfaring med økonomi- og personalansvar er en fordel.
 • Interesse for digitalisering og automatisering, herunder også gode digitale ferdigheter
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.  Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

Du:

 • er en synlig leder som kan skape gode resultater
 • evner å involvere og motivere dine medarbeidere og skape et godt arbeidsmiljø
 • er strukturert og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har søkelys på kvalitet, bærekraftige løsninger og utvikling  

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.


Vi tilbyr:

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver for å ivareta samfunnskritisk infrastruktur
 • et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring
 • et kompetent fagmiljø med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet
 • fleksibel arbeidstid
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • stillingskode 945410 seksjonssjef
 • lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring

  Arbeidsplass for tiden er på Forus, Svanholmen 3.