Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seksjonssjef cyberanalyse

Nasjonalt cybersikkerhetssenter ble i 2019 etablert som en avdeling i NSM og vi søker nå etter Seksjonssjef for cyberanalyse.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en satsning i regjeringens strategi for digital sikkerhet. Senteret er en styrking av NSMs arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Seksjonssjef for cyberanalyse rapporterer til leder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter og inngår i ledergruppen til senteret.  Som Seksjonssjef for cyberanalyse vil du få ansvar for å lede et kompetent og erfarent cyberflerkildemiljø i utvikling og et teknisk analysemiljø med spisskompetanse innen en rekke tekniske disipliner.

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe strategisk med å styrke og forbedre våre fagmiljø og den nasjonale responsfunksjonen. Du ønsker å bidra til at Nasjonalt
cybersikkerhetssenter leverer det nødvendige cyberrisikobildet, med tilhørende
forebyggende tiltak fra politisk til operasjonelt nivå.

Ansvar og oppgaver:

 • Lede og videreutvikle analysearbeidet med tanke på trender og utviklingstrekk
 • Lede og videreutvikle arbeidet med teknisk analyse av cyberrisikobildet
 • Bistå virksomheter, der analyse kreves under alvorlige nasjonale hendelser
 • Levere beslutningsstøtte til strategisk nivå, og for operativ hendelseshåndtering
 • Følge opp og videreutvikle samarbeidet med andre tjenester nasjonalt og internasjonalt
 • Etablere en seksjon med tydelige leveranser og god kapasitet til å levere analyser
 • Lede og utvikle en seksjon med høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Personal- og økonomiansvar

 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves høyere utdanning med relevant fagkrets på master-nivå eller tilsvarende.
 • Det kreves evne til kritisk tenking og forståelse for bruk av strukturerte analyseteknikker
 • Det kreves evne til å se strategiske og helhetlige sammenhenger
 • Det kreves forståelse for etterretningsarbeid
 • Det er ønskelig med erfaring fra komplekse saker på nasjonalt nivå eller i større virksomhet
 • Det er ønskelig med forståelse for teknisk analyse innen et av våre fagområder for reverse engineering, forensics eller nettverksanalyse
 • Det er ønskelig med relevant ledererfaring
 • Det er ønskelig med erfaring med administrative og økonomiske oppgaver
 • Det kreves god fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Du har evnen til å se strategiske og helhetlige sammenhenger.
 • Du kan jobbe både strategisk og operasjonelt.
 • Du er løsningsorientert og har gjennomføringsevne.
 • Du har evne til å takle stress og ta beslutninger i hektiske situasjoner.
 • Du skaper gode relasjoner, kommuniserer godt, og skaper tillit. Vi søker personer som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger og bygge et samhandlende miljø rundt seg.
 • Evne til å tilpasse seg til og utnytte potensialet i omliggende prosesser og rammer.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk. 

Vi kan tilby:

 • Samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø hvor kompetanse verdsettes
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet til trening i arbeidstiden
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Moderne kontorlokaler få minutters gange fra Oslo S

Stillingen er plassert som seksjonssjef (SKO 1211). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.