Ledig stilling

Stavanger Kommune

Seksjonssjef

Stavanger kommune har som mål å bli ledende innen Eiendomsforvaltning og FDV av bygg. Derfor har vi opprettet en ny avdeling til å bistå med planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. Vi trenger nå en ny leder til seksjonen.

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Denne inneholder alt fra skoler, barnehager, sykehjem, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder. 
Seksjonen består således av prosjektledere, byggeledere og ressurser innen HMS.

Seksjon for Forvaltningsprosjekter er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, avdeling Eiendom.

Seksjonens overordnet mål er å gjennomføre og levere gode prosjekter innenfor de gitte økonomiske rammer, til avtalt tid og kvalitet.

Seksjonens har også som oppgave å tilstandskartlegge kommunens eiendomsportefølje. Dette danner grunnlag for både en langsiktig vedlikeholdsplan, samt grunnlaget for den videre prosjektgjennomførelsen.

 

Stillingen er en del av ledergruppen BMU Eiendom, og rapporterer til Kommunalsjef.

           

Kvalifikasjoner:

Teoretisk kunnskap:

 • Ønskelig med bachelor eller master innen bygg og anlegg/ økonomi
  • lengre relevant praksis kan kompenseres for manglende utdanning
 • Fortrinnsvis tilleggsutdanning innenfor ledelsesfaget
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

 

Yrkesspesifikke ferdigheter

 • Min. 5 års relevant erfaring innen fagområdet
 • Ledererfaring, erfaring fra en politisk styrt virksomhet vil vurderes som fordelaktig 

 

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.    

 

Personlige egenskaper:

Personlig kompetanse, herunder evne å;

 • bygge gode og tillitsfulle relasjoner
 • skape oppslutning om felles mål og verdier
 • delegere oppgaver og ansvar
 • se situasjoner/ saker gjennom andres perspektiv
 • proaktiv, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • høy etisk bevissthet

Vi tilbyr:

 • Allsidige og utfordrende prosjekter i en spennende eiendoms portefølje. 
 • Del av ett kompetent fag miljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet. 
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. 
 • Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 945410 Seksjonssjef

 

Vi ber om at godkjente vitnemål/ karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjema. Opplysningene kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet før søknadsfristens utløp, dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.