Detaljer

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  02.03.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3480112
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Seksjonssjef

Velferdsetaten bistår bydelene på rusfeltet med forebyggende arbeid, tilbyr byomfattende rusinstitusjonsplasser og lavterskel helsehjelp. Vi drifter og utvikler institusjonsplasser fordelt på flere omsorgsnivåer, herunder akutt, langtidsplasser, mestring og omsorg. Vi har ansvar for brukerrom, lavterskel substitusjonsbehandling, forebygging og behandling av hepatitt C, RusFACT og poliklinikk for rusbehandling. I tillegg har vi et overordnet ansvar for det overdoseforebyggende arbeidet i Oslo kommune.

Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger er en av fire fagavdelinger i Velferdsetaten og omfatter institusjons- og botilbud for personer med rusproblemer og tilrettelagte boliger for psykisk utviklingshemmede. Avdelingen har et godt samarbeid med og er involvert i flere samhandlingsprosjekter med spesialisthelsetjenesten og bydelene for å gi bedre helse- og omsorgstjenester til personer med rusproblemer. Velferdsetaten bygger sitt arbeid på nasjonale og lokale strategier og avdelingen har derfor de seneste årene vært under stor omstilling for å tilpasse seg.

Seksjonssjefen har et faglig og administrativt lederansvar for en portefølje med kommunale rusinstitusjoner og dagtjenester. Din oppgave er å påse at tjenestene drives iht. vedtatte strategier og at myndighetspålagte krav etterleves. Tilrettelegge for at relasjonen mot Oslo kommunes bydeler, ideelle- og frivillige organisasjoner fungerer på en gjensidig konstruktiv måte og bidra til et godt samarbeid med lokalsykehusene i Oslo. Du skal sikre at tjenestene oppleves som trygge, hensiktsmessige, og at de er helse- og sosialfaglig forsvarlig drevet og bemannet. Være en pådriver mht. fag- og metodeutvikling for seksjonen og sørge for at saksbehandlingsregler og mandater etterleves. Seksjonssjef skal være en synlig og aktiv premissleverandør i kommunens arbeid på rusfeltet. Formidle erfaring og kunnskap overfor interne og eksterne relasjoner.  

De kommunale rusinstitusjonene har over tid vært i endring og videre omstillingsoppgaver må påregnes som et ledd i kommunens vedtatte strategier og handlingsplaner.

Som seksjonssjef vil du ha personalansvar for p.t 10 tjenestestedsledere og et budsjettansvar på 195 mnok . Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør. 

Søknadsfrist:
01.03.2021
Arbeidsgiver:
Oslo kommune
Stillingstittel:
Seksjonssjef
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4342863598
Sosial deling :