Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seksjonssjef

Til stillingen som seksjonssjef Operativ i Nasjonalt cybersikkerhetssenter ser vi etter deg som ønsker å jobbe strategisk så vel som operativt med å styrke og forbedre vårt operative fagmiljø og den nasjonale responsfunksjonen. Du ønsker å bidra til at Nasjonalt cybersikkerhetssenter leverer det nødvendige cyberrisikobildet, med tilhørende forebyggende tiltak fra politisk til operasjonelt nivå. Stillingen inkluderer direkte ansvar for to enheter og inngår i ledergruppen for senteret

Nasjonalt cybersikkerhetssenter etableres i år som en del av NSM og vi søker seksjonssjefer til flere fagområder. Dette er ledere som vil inngå i ledergruppen i senteret.
Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en satsning i forbindelse med regjeringens strategi for digital sikkerhet. Senteret er en styrking av NSMs arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.

Stillingen inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt og IKT-sikkerhet spesielt. Den vil også gi store muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og videreutvikle arbeid med nasjonal håndtering av alvorlige cyberhendelser
 • Lede og videreutvikle de operative leveransene i forbindelse med cyberangrep mot kritisk infrastruktur og andre samfunnsviktige funksjoner.
 • Lede og videreutvikle en seksjon med kompetente kunnskapsmedarbeidere inkludert ledelse av ledere.
 • Videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner internt i senteret, i NSM, samt mot nasjonale og internasjonale, private og offentlige samarbeidspartnere.
 • Legge til rette for å løfte tung teknisk data og innsikt fra operative hendelser til videre verdiøkning i NSM.
 • Resultat, personal- og økonomiansvar, herunder å planlegge og styre enhetens virksomhet.
 • Mediehåndtering ved alvorlige nasjonale hendelser.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning (master eller tilsvarende) innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Minimum fem års ledererfaring med oppnådde gode resultater i relevant lederrolle.
 • Kandidaten må ha erfaring fra komplekse IKT-systemer og god teknologisk forståelse.
 • Erfaring fra IKT-hendelseshåndtering, enten fra IKT-driftsmiljø eller fra sikkerhetsmiljø.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er ønskelig med erfaring med utarbeidelse av rapporter.
 • Det er ønskelig med erfaring fra mediehåndtering.
 • Det er ønskelig med erfaring fra sikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger. du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne å bygge et samhandlende miljø rundt deg, og du må være løsningsorientert og handlekraftig. Er du i tillegg initiativrik og analytisk ser vi frem til å møte deg. Du må også ha evne til å takle stress og ta beslutninger i hektiske situasjoner.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke. 

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert som seksjonssjef (SKO 1211). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.