• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  17.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3818068
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Seksjonsledere

Rana kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Fagområdet institusjon
Avdeling for institusjonstjenester har ansvar for tjenester i sykehjem, korttidsopphold, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelp-opphold samt drift av sentralkjøkken.
Vi har 245 institusjonsplasser og ca 400 dyktige medarbeidere.
Nå vil vi ha deg med på laget!

Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre sykehjem og hver time teller i våre korttidsavdelinger. Vi skal sørge for at Rana Kommunes innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.

Arbeidsplassene i Rana kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Ved avdeling for institusjonstjenester er det ledig:
• 2 x 100% fast stilling som seksjonsleder, fra 01.09.2021

Stillingens formål:
• Lede seksjonens totale virksomhet på en slik måte at den oppfyller de krav som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser.
• Sikre at seksjonen og fagavdelingen aktive bidrag til at fastsatte mål og resultatkrav oppfylles
• Bidra til at positive holdninger til service og samarbeid preger egen og medarbeidernes daglige atferd

Organisasjonsmessig plassering:
• Seksjonsleders nærmeste overordnede er fagsjef
• Seksjonsleder er faglig og administrativt overordnet alle medarbeidere i seksjonen
• Seksjonsleder deltar i fagavdelingens ledergruppe og leder egen seksjons sin ledergruppe

Hovedoppgaver og ansvar:
• Ansvar for resultater innen fag, personal og økonomi i sin seksjon, i tråd med lederavtalen inngått med fagsjef
• Sammen med fagsjef og øvrige seksjonsledere sikre riktig tjenestekvalitet med effektiv ressursutnyttelse med fokus på kontinuerlig forbedring
• Ansvar for saksbehandling/saksutredning i avdelingen.
• Sikre at fagavdelingens målsettinger knyttet til koordinering av arbeidsoppgaver gjennom de ulike seksjonene gjennomføres
• Initiere utviklingsarbeid og drive dette fra ide til resultat sammen med medarbeidere, brukere/pasienter og beboere og samarbeidspartnere ( eller i seksjonen )
• Sikre at system for internkontroll og kvalitet er implementert og kjent i seksjonen
• Må påregne arbeidsoppgaver som har med hele fagavdelingen å gjøre
• Stedfortrederfunksjon for fagsjef.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisasjon som sykepleier.
• Dokumentert lederutdanning og/eller lederkompetanse/-erfaring
• Erfaring og kunnskap om økonomistyring og personaladministrasjon
• Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner i norsk språk
• Erfaring fra saksutredning en fordel
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og punktlighet vektlegges

Personlige egenskaper:
• Vi legger stor vekt på personlige egenskaper og evne og vilje til samarbeid
• Interesse for utviklingsarbeid
• Du må være resultatorientert, ha engasjement for å videreutvikle den faglige kompetansen og entusiasme, være endringsvillig og ha strategisk evne til utvikling av samarbeid med de andre seksjonene i helse og omsorg, og øvrige hjelpetjenester.
• Evne til teambygging og bidra til å skape et positivt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver både faglig og organisatorisk
• Utvikling av samarbeid av kommunale tjenester

Arbeidstid: Dagtid

De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

Lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden.
Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
Fagsjef Marit Sviggum, tlf. 751 46702 eller epost: marit.sviggum@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link denne side.

Søknadsfrist: 17.06.2021.

 

 
 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  17.06.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3818068
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune