Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder Serviceseksjon Tynset

Offentlig forvaltning

Vil du være med å videreutvikle divisjon Eiendom og internservice sine servicetjenester på Tynset sykehus? Til en nyopprettet stilling søker vi nå etter en seksjonsleder til å lede Serviceseksjonen.

Stillingen innebærer et operativt ansvar for Servicetorg, Matforsyning og Forsyning og transport. Målsettingen er å koordinere og sørge for den daglige driften av områdene, herunder lederansvar for 8 medarbeider. Det faglig ansvar er tillagt avdelingssjefene for avdelingene Servicetorg, Matforsyning og Forsyning og transport. 

Vi søker etter en erfaren leder som liker å ta ansvar og gå inn i ulike problemstillinger. Du vil være en pådriver i utviklingen av Serviceseksjonen og bidra til videreutvikling av divisjon Eiendom og internservice sine tjenester. Sentrale oppgaver vil være knyttet til personalansvar og oppfølging av tjenesteleveranse på Tynset i tett samarbeid med klinikken, de andre seksjonslederne og avdelingssjef. Dette er en utfordrende stilling  som krever erfaring og engasjement.    

Seksjonsleder Serviceseksjonen Tynset rapporterer til avdelingssjef for Forsyning og transport. Seksjonslederen vil være en aktiv bidragsyter i ledergruppen i avdelingen.

Noe reisevirksomhet må påregnes, og søker må ha førerkort og disponere egen bil.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for daglig drift herunder personelloppfølging, kvalitet og økonomi
Samarbeid og dialog med enhetene vi leverer tjenester til
Delta i ulike prosjekter og prosjektarbeid
Samarbeid med øvrige avdelinger internt i divisjon Eiendom og Internservice
Følge opp vedtak om det framtidige målbildet og framtidig sykehusstruktur i Innlandet

Kvalifikasjoner:

Utdanning på høgskole / universitetsnivå innen ledelse og administrasjon, og /eller andre relevante fagområder er ønskelig
Ledererfaring   
Det er ønskelig med ledererfaring fra endring og omstillingsarbeid, og arbeid med tjenesteleveranser i større virksomheter
Kjennskap til bruk av ulike IT-programvarer for eks. turnus, budsjett og personaloppfølging
Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

Du er samarbeidsvillig og har gode kommunikasjonsevner
Du er fleksibel og tar tak i ulike problemstillinger
Du evner å se helhet og identifisere endringsbehov

Personlig egnethet vil bli vektlagt i tilsettingsprosessen

Vi tilbyr:

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
Lederopplæring internt i avdelingen og mulighet for deltagelse på lederutviklingsprogram i regi av Sykehuset Innlandet
Tjenestepensjon i Kommunal landspensjonskasse (KLP)
Lønn etter avtale

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.