Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder - Seksjon døgn og dag Åsebråten

Offentlig forvaltning

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering ved Sykehuset Østfold består av ni seksjoner og dekker Østfold fylke og Vestby. Avdelingen har fem lokale poliklinikker lokalisert i de største byene, to døgnseksjoner, en seksjon for styrket nevroutredning og -oppfølging, samt seksjon barne- og ungdomshabilitering.

Åsebråten døgn og dag har i dag fem døgnplasser i tillegg til dag- og poliklinisk tilbud. Seksjonen har Østfold og Vestby som opptaksområde og mottar henvisninger fra lokale poliklinikker i Østfold.

Fra 1. desember er det ledig stilling som seksjonsleder.

Seksjonen har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe som består av psykologer, leger, vernepleiere, barnevernspedagoger, sykepleiere, klinisk ernæringsfysiolog, sekretærer med flere. Til sammen ca 30 årsverk. Åsebråten døgn og dag holder til sentralt i Fredrikstad med fredrikstadmarka som nærmeste nabo.

I samme hus finnes også Åsebråten poliklinikk, 10 medarbeidere fra barne- og ungdomshabilitering i tillegg til Åsebråten fylkeskommunale grunnskole.

Forventningene til barne- og ungdomspsykiatrien er store og vi ønsker en leder som er opptatt av faglig utvikling, god og strukturert personaloppfølging og  tverrfaglig samarbeid internt i seksjonen. Samarbeid med øvrige seksjoner i avdelingen, i tillegg til dialog og samarbeid med aktuelle kommuner, barnevernsinstitusjoner og Åsebråten fylkeskommunale grunnskole er også sentrale oppgaver.

Avdeling BUP/HABU har erfart nytten av regelmessige lederutviklingssamlinger og ønsker å satse videre på dette fremover. Nye ledere tilbys også lederopplæringsprogram og mentorordning i regi av Sykehuset Østfold.
  

Kvalifikasjoner:

 • Klinisk utdanning fra universitet eller høgskole 
 • Erfaring fra klinisk drift i psykisk helsevern
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge og deres foresatte
 • Erfaring fra forbedring- og endringsarbeid
 • Lederutdanning
 • Relevant erfaring fra fagfeltet kan kompensere for kravet om lederutdanning

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og planmessig
 • God drivkraft og pågangsmot 
 • Motivasjon for utvikling av seksjon dag/døgn i tråd med oppdragsdokument og behov i avdelingen
 • Konstruktiv og med evne til å holde tak i fremdrift og prosess når det oppstår utfordringer
 • Ser betydningen av gode rutiner for samarbeid med øvrige seksjoner i avdeling og sykehus
 • Anerkjennende og inkluderende i møte med ulike faggrupper
 • Lyttende og ivaretakende i møte med medarbeidere ved seksjonen
 • Lydhør for innspill fra pasienter og pårørende

Vi tilbyr:

 • Spennende lederoppgaver for en tradisjonsrik og sentral seksjon i avdeling BUP/HABU
 • Et meningsfullt og utfordrede arbeid
 • Støtte til utviklings- og endringsarbeid i tråd med oppdragsdokument og behov i avdelingen
 • En tverrfaglig ledergruppe preget av åpenhet, engasjement og drøfting av felles utfordringer 
 • Jevnlige ledermøter
 • Hyggelige kollegaer i ledergruppe og seksjon
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

______________________________________________________

 

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.