Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder - Seksjon akuttmottak

Offentlig forvaltning

Vi søker etter en motiverende og tydelig leder med fokus på kvalitet, pasientsikkerhet og kompetanse. Sammen med seksjonslederkollega skal du sikre daglig drift og videreutvikling av seksjon akuttmottak. Seksjonens kontrollspenn og kompleksitet gjør at vi nå går fra en til to seksjonsledere som i samarbeid med sin stab skal lede og videreutvikle akuttmottaket. Akuttmottaket har ca. 140 medarbeidere med høy faglig kompetanse, som inkluderer sykepleiere, helsefagarbeidere og sekretærer. Seksjonslederne vil sammen ha ansvar for drift, personal, budsjett og kvalitet i seksjonen. Seksjonsledernes stab består av ressurser knyttet til lederstøtte og fagutvikling, i tillegg gis det støtte fra økonomi og HR.

Akuttmottaket mottok i 2022 totalt 44 422 pasienter, og er med det Norges nest største akuttmottak. Hverdagen i seksjon akuttmottak innebærer tidvis svært stor pågang av pasienter som skal prioriteres og sikres rett behandling til rett tid. I akuttmottaket møtes mange fagområder, og prioritering og håndtering av utfordringer er en del av daglig drift. Du må ha evne til å tenke helhetlig for å finne løsninger sammen med våre samarbeidspartnere, og det er derfor avgjørende med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Seksjon akuttmottak er en del av avdeling akuttmottak. Som seksjonsleder er du en del av lederteamet i avdeling akuttmottak og rapporterer til avdelingssjef. Avdeling akuttmottak består i tillegg til akuttmottaket av seksjon observasjon og akuttkirurgi som ledes av egen seksjonsleder. Det er et nært samarbeid og faste møter mellom lederteamene ved seksjonene.

For å bidra til ivaretagelse og utvikling av et godt akutt helsetilbud til befolkningen ønsker vi at du har erfaring med, og motivasjon for arbeid med kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og endring. Det er også planer for utbygging av akuttmottaket, og under denne prosessen vil seksjonslederne ha en viktig rolle. 

Intervjuer vil gjennomføres i uke 7 og 9.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig drift av seksjonen med fokus på kvalitet, pasientsikkerhet og pasientflyt
 • Sikre et godt arbeidsmiljø ved oppfølging av HMS
 • Sikre oppfølging av og kommunikasjon med medarbeidere
 • Sikre en forsvarlig drift og god ressursstyring
 • Sikre nødvendig rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre endringsprosesser
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Sikre at medarbeidere deltar i utvikling, implementering og kontinuerlig forbedring av pasientforløp/støtteprosesser
 • Rapportere på resultatoppnåelse og drift, og delta aktivt i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn, minimum 3-årig høyskole eller universitetsutdanning
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten er ønskelig
 • Ledererfaring og/eller lederutdannelse er ønskelig
 • Erfaring og kompetanse fra endringsprosesser er ønskelig
 • Det er ønskelig med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Erfaring med og kompetanse innen arbeidstidsplanlegging/ressursstyring er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Raus, tydelig og modig
 • Endringsvillig, nytenkende, initiativrik
 • Evne til å skape et godt arbeidsmiljø i egen seksjon og ledergruppe
 • Strukturert og handlekraftig, og evne til å arbeide systematisk
 • Kunne lede og motivere medarbeidere i endrings- og utviklingsprosesser
 • Økonomi og budsjettforståelse
 • Gode kommunikasjons, samarbeids- og formidlingsevner
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende lederstilling i et tverrfaglig miljø
 • En seksjon med erfarne, kompetente og dedikerte medarbeidere
 • Innføring i seksjonslederstillingen i samarbeid med seksjonslederkollega, avdelingssjef og annen stabsstøtte
 • Tett samarbeid med ledergruppen og oppfølging med avdelingssjef
 • Faglig og personlig utvikling som leder
 • Mulighet for lederutvikling gjennom PULS (sykehusets lederprogram), mentorordning m.m.
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.