Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Seksjonsleder Responssenteret

Avdeling for hjemmetjenester i Lillestrøm kommune vil bestå av ni hjemmesykepleieavdelinger, en avdeling med praktisk bistand og ett responssenter. Responssenteret vil benytte lokaler i Romerike Helsebygg på Lillestrøm. Til Responssenteret søker vi nå en seksjonsleder. En person som vil være med å bygge opp avdelingen i tidlig fase og som kan bidra til å finne gode løsninger for drift av en spennende, ny avdeling i utvikling.
 
Responssenteret skal ha ansvar for mottak og utrykning av trygghetsalarmer i kommunen. Avdelingen vil ha egen bemanning for dette, men vil også jobbe tett med de ordinære avdelingene. I respons vil man vurdere om det er nødvendig med uttrykning, ivareta utrykning og eventuelt iverksetting av andre tiltak.
 
Innføring av velferdsteknologi som understøtter mestring av egen hverdag vil være sentralt i avdelingen. Det er planlagt at Responssenteret skal ha et medansvar for implementering og oppfølging av velferdsteknologi som for eksempel medisindispensere, dørsensor og nøkkelfrie systemer i samarbeid med fagavdelingen i kommunen og øvrige avdelinger.
 
Responssenteret skal bistå de øvrige avdelingene å sikre gode, forsvarlige overganger av brukere mellom institusjon og hjem. Det er et mål å tilby helhetlige og koordinerte tjenester ut fra den enkelte brukers behov og helsesituasjon uavhengig av diagnoser og alder. Innføring av velferdsteknologi som understøtter mestring av egen hverdag vil være sentralt.
 
Nattjenesten vil være en del av Responssenteret. Nattjenesten er i dag godt etablert i de 3 kommunene og skal samles i Responssenteret, men ha ulike oppmøtesteder i kommunen. Nattevaktene har ansvar for mottak og utrykning av alarmer på natten i tillegg til ordinære arbeidsoppgaver tillagt nattjenesten.
 
Seksjonsleder inngår i avdelingslederens ledergruppe og rapporterer til avdelingsleder.
Tiltredelse 01.01.20 eller etter avtale. 

Arbeidsoppgaver
 • Gjennom planlegging, organisering og utvikling skal seksjonsleder sørge for utvikling og drift av
  avdelingen iht ambisiøse mål
 • Sikre god kvalitet og smidig samordning av tjenesten
 • Sikre kvalitet i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger 
 • Ha ansvar for personalledelse, økonomistyring og daglig drift
 • Ha ansvar for å følge opp Lillestrøm kommunes overordnede satsinger
 • Delta og bidra aktivt i tjenesteområdets tverrfaglige samarbeid
 • Andre oppgaver etter delegering
Kvalifikasjoner
 • God kjennskap til tjenesteområdet, ønskelig med erfaring fra hjemmetjeneste
 • Ledererfaring på operativt nivå i minst 2 år for en større avdeling
 • Dokumentert gjennomføringsevne innenfor endrings- og utviklingsarbeid
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra omstillingsprosesser
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, bachelor i sykepleie er et krav
 • Videreutdanning i ledelse
 • Videreutdanning i velferdsteknologi er en fordel, ikke et krav
   
Personlige egenskaper
 • Du evner å innta et helhetsperspektiv som muliggjør samhandling og synergier på tvers av stab-/tjenesteområder
 • Du er en sterk og tydelig leder som evner å gjennomføre nødvendige endringer, også gjennom andre
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål
 • Du skaper engasjement
 • Du har god formidlingsevne
 • Du evner å prioritere innsatsen mellom flere komplekse problemstillinger
 • Du mener at samarbeid og samhandling på tvers av stab-/tjenesteområder er et viktig suksesskriteria for å realisere kommunens målsettinger
 • Din holdning er at endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at kommunen til enhver tid skal levere kostnadseffektive og gode tjenester
 • Vedtatte verdier for Lillestrøm kommune skal prege ditt lederskap
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag