Ledig stilling

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Seksjonsleder Post 4A Avdeling for døgnbehandling, Senter for psykisk helse og rus

Vi har et mål om å være et godt arbeidssted for våre ansatte og levere god kvalitet i pasientbehandlingen. Som leder vil du være med å sette retning for dette målet. Ditt lederskap vil være viktig for hele Lovisenberg Diakonale Sykehus, hvor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling utgjør en stor og høyt prioritert del av virksomheten.

Avdeling for døgnbehandling består av psykiatrisk akuttmottak (PAM) og seks øvrige sengeposter som arbeider både med kortvarige og lengre behandlingsforløp. Vi behandler hovedsakelig pasienter med schizofreni, langvarige psykoser, bipolar lidelse og alvorlige personlighetsforstyrrelser, ofte i kombinasjon med rusmisbruk.

Lovisenberg Diakonale Sykehus har et nytenkende, lærende og dynamiske miljø, som ligger faglig i front med et av landets bredeste kompetansemiljøer. Dyktige kollegaer og faglig mangfold gir gode diskusjoner og nye løsninger. Gjennom å være en inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse, har vi et klima for innovasjon og medbestemmelse. Korte beslutningsveier i vårt lokalsykehus tilrettelegger for dette.

I Avdeling for døgnbehandling har vi et særlig fokus på vårt forsknings- og utviklingsarbeid «Åpen dør policy». Vårt mål er å tilby den best tilgjengelige individuelle behandling, og som samtidig kunne ivareta pasienter på en måte som reduserer behovet for tvang. Mer informasjon om "Åpen dør policy" her. 

Roller og ansvarsområder:
Som leder for post 4A vil du ha ansvar for en sengepost med 10 plasser. I posten vil du ha et tett samarbeide med ass. seksjonsleder, driftssykepleier/vernepleier og spesialister. Du vil være del av Avdeling for døgnbehandling sin ledergruppe. Her vil fokus være på faglig god drift og videreutvikling, samt på å rekruttere og utvikle gode medarbeidere. Sykehuset har ledertreningsprogram for ledere som du forventes å delta i.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig lederansvar for seksjonen knyttet til fag, drift, økonomi og personal
 • Bidra til en dynamisk og utviklende ledergruppe
 • Å realisere avdelingens oppgaver i tråd med sykehusets mål, strategi og kvalitetspolitikk
 • Bidra til at avdelingen driver systematisk utvikling av tjenestene og holder en høy faglig standard
 • Bidra til godt samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere

Utdannelse:

 • Sykepleier, vernepleier eller annen høyere relevant utdanning

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant og solid faglig bakgrunn og interesse innenfor aktuelt fagområde
 • Opptatt av pasientbehandling med høy kvalitet
 • Gjerne lederutdanning og/eller ledererfaring, men ingen krav
 • God til å kommunisere, både med ansatte og pasienter
 • Gode lederegenskaper; motivere, bygge team, sette retning og skape konsensus i prioriteringsprosesser
 • Evne å se både egen seksjon og helheten i avdelingen
 • God kunnskap om og forståelse for endringsprosesser, innovasjon og utvikling
 • Beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • Har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne, og har god evne til å planlegge, strukturere og organisere arbeidet
 • Kjennskap til DIPS, GAT/arbeidsplanverktøy er en fordel
 • Liker varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Kan identifisere seg med verdigrunnlaget til sykehuset

Lokalisering:
Avdeling for døgnbehandling er lokalisert på sykehusområdet vårt i Lovisenberggata 21.

Betingelser:

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP

Annet:

 • Et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger