Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder - Operasjonsplanlegging kirurgi og KK

Offentlig forvaltning

Da vår nåværende seksjonsleder for operasjonsplanlegging kirurgi og KK går av med pensjon, søkes det ny seksjonsleder for denne viktige rollen i kirurgisk avdeling. Kirurgisk avdeling ivaretar fem ulike fagområder: Gastrokirurgi, urologi, karkirurgi, bryst/endokrin og plastikk. Seksjon for operasjonsplanlegging kirurgi og KK har ansvar for planlegging av operasjon for alle disse fagområdene, i tillegg til barnekirurgi og gynekologi. 

Seksjon for operasjonsplanlegging kirurgi og KK holder hovedsakelig til på Tune Senter på Grålum, men har også enkelte medarbeidere plassert på sykehuset i Moss. Det er 11 stillinger tilhørende seksjonen, der tre av disse er forløpskoordinatorer for pakkeforløp kreft.

Seksjonslederstillingen inngår i avdelingssjefens ledergruppe i kirurgisk avdeling, og vil være en av 10 seksjonsledere.
 

Kvalifikasjoner:

  • Helsefaglig utdanning på minimum bachelor-nivå
  • Spesialutdanning i operasjonssykepleie er ønskelig, men ikke et krav
  • Erfaring fra kirurgiske fagområder og operasjonsplanlegging
  • Kunnskap om DIPS
  • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

  • Meget gode kommunikasjonsevner på tvers av avdelinger og profesjoner
  • Evne og vilje til å aktivt søke løsninger på logistikk-utfordringer i forbindelse med operasjonsplanleggingen
  • Kunne kommunisere pr telefon med pasienter på en profesjonell måte
  • Gode forsikringsordninger
  • Pensjonsordning gjennom KLP

__________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring må vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.