Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder operasjon

Offentlig forvaltning

Ortopedisk avdeling, Aker har nylig flyttet inn i moderne lokaler i Trondheimsveien. Avdelingen inneholder ortopedisk poliklinikk, syv ortopediske operasjonsstuer med tilhørende postoperativ og sengepost (utvidet), håndterapi, fysioterapi, sterilsentral, økning i radiologi samt en egen seksjon for kontor og pasientkoordinering.

Mange pasienter vil fortsatt behandles i et tett samarbeid på tvers av lokasjoner med avdelingen på Ullevål. I tillegg har avdelingen tett samarbeid med Skadelegevakten (flytter inn i november 2023) som er inngangsporten for de aller fleste øyeblikkelighjelp pasientene. Forskning og undervisning er satsningsområder for avdelingen

Seksjon for ortopedisk operasjon
Operasjonssykepleierne drifter operasjonsstuene 5 dager i uken, dagtid, de har ansvar for avansert utstyr i samarbeid med sterilavdelingen i tillegg assisterer de kirurgene og tar vare på pasientene. På Aker utføres ortopedisk kirurgi, både dagkirurgi og inneliggende pasienter.  Det opereres blant annet på hånd og albue, atroskopisk kirurgi (kne/hofte og skulder), fot og ankel kirurgi, traume og rygg.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

Søker må være operasjonssykepleier. Erfaring med ortopedi og dagkirurgisk virksomhet. Det er ønskelig med ledererfaring og/eller utdanning, energi og lyst til å videreutvikle et allerede spennende og godt konsept i en aktiv avdeling.

 • Erfaring fra operativ lederrolle 
 • God digital forståelse
 • Godt innsyn i pasientlogistikk og pasientforløp
 • Mestre IKT systemer
 • Kompetanse innen drift og arbeidsplanlegging
 • Erfaring fra offentlig helsesektor

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Trygg i lederrollen
 • Tydelig og strukturert
 • Relasjonsbygger med gode mellommenneskelige egenskaper
 • Handlekraftig med høy gjennomføringsevne
 • Er engasjert og har stor arbeidskapasitet
 • Evne til endringsledelse
 • Målbevisst

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag