Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder Medisinsk sengeområde 2 Kongsvinger

Offentlig forvaltning

Akershus universitetssykehus ved Medisinsk divisjon, Medisinsk avdeling Kongsvinger har ledig stilling som seksjonsleder for Medisinsk sengeområde 2.

Akershus universitetssykehus lokasjon Kongsvinger har lokalsykehusfunksjon for ca. 120 000 innbyggere. Medisinsk avdeling Kongsvinger består av to sengeposter, 1 og 2. 

Medisinsk sengeområde 2 har per nå 17 senger, som skal økes til 22 senger i løpet av høsten 2022. Sengeområde 2 har hovedsakelig øyeblikkelig-hjelp-pasienter med indremedisinske diagnoser innen hjerte, slag og generell indremedisin.   

Sengeområde 2 er bemannet med egen slagsykepleier og egen fagutviklingssykepleier. Ellers består personellgruppen av sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere og studenter. Enheten er i en læringsarena for sykepleierstudenter i tett samarbeid med Høyskolen i Innlandet.

Vi søker etter en engasjert leder som kan jobbe systematisk og langsiktig for å videreutvikle Medisinsk sengeområde 2.

Medisinsk sengeområde 2 er en del av Medisinsk avdeling, og som seksjonsleder er man en viktig del av ledergruppen i avdelingen. 

Kongsvinger (ca 17 000 innbyggere) ligger idyllisk til ved Glomma med nærhet til flott turterreng både sommer og vinter. Sykehuset ligger sentrumsnært og det er kort avstand til togstasjon, barnehager og attraksjoner. Det er god togforbindelse til Oslo (ca 9 mil), og byen ligger nært svenskegrensen (3 mil).

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Seksjonsleder har et overordnet faglig, strategisk, økonomisk, personal- og driftsmessig ansvar for enheten
 • Stillingsinnehaver er underlagt de forpliktelser og rettigheter som til enhver tid er nedfelt i gjeldende lov- og avtaleverk som gjelder for Akershus universitetssykehus
 • Enheten skal ledes i tråd med de behov, vedtatte planer og rammer som er ved avdelingen
 • Som medlem av avdelingens ledergruppe skal seksjonsleder bidra til samlet måloppnåelse for Medisinsk avdeling. Dette innebærer tett samarbeid med indremedisinske leger og tverrfaglig team
 • Delta aktivt i utvikling av pasientforløp for medisinske pasienter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier med minimum 2 års erfaring som sykepleier
 • Ledererfaring fra komplekse, kunnskapsintensive virksomheter/sektorer
 • Lederutdanning, fortrinnsvis med erfaring fra helse, eller villighet til å gjennomføre /delta på leder- og ledelsesutviklingstiltak i regi av foretaket
 • Kjennskap til pasientadministrativt system DIPS
 • Kjennskap til GAT/Personalportalen
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Ansvarlighet, helhetstenkende, utøvende handlekraft, vise endringsvillighet, være inspirerende og kommuniserende i sin lederadferd
 • Analytiske evner, systematisk, strukturert og evne til langsiktig tenking
 • Evne til å fungere godt i team og samhandle med andre faggrupper
 • Evne til å få fram det beste i hver enkelt ansatt
 • Miljøskaper
 • Løsningsorientert
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt ved ansettelse

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Ledergruppe med fokus på forbedring og utvikling