Seksjonsleder i Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Er du en engasjert helsesykepleier med kompetanse og erfaring som leder? Da synes vi du skal ta en nærmere titt på denne stillingen!
I avdeling helsestasjon- og skolehelsetjenesten, er vi på jakt etter en ny leder for et av helsestasjonsdistriktene våre. Sørumsand og Frogner helsestasjoner ønsker en engasjert, varm og inkluderende leder velkommen i teamet sitt! Du vil møte faglig sterke medarbeidere i et ungt fagmiljø som ønsker å videreutvikle tjenesten sammen med deg.
Som seksjonsleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Lillestrøm kommune, tilhører du et stabilt og fremoverlent lederteam. Her samarbeider du om drift og utvikling av tjenesten, får støtte i lederrollen og faglig påfyll. Sammen med deg i lederteamet er det fire andre seksjonsledere for hver sine helsestasjonsdistrikter, samt avdelingsleder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Hos oss vil du få en spennende  arbeidsplass med god takhøyde og godt samhold i ansattgruppa. Hvis du også har som mål jobbe for at vi møter barn, unge og familier med utgangspunkt i deres opplevelse av eget liv, da er det deg vi søker!

Den totale Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen omfatter jordmortjeneste, helsestasjon  0 - 5 år, skolehelsetjeneste i grunn- og videregående skole, helsestasjon for ungdom, migrasjonshelseteam og Home-Start Familiekontakten. Vi har til sammen 6 helsestasjoner i kommunen. Det er ca. 850 fødsler pr. år i hele kommunen. Vi betjener 31 grunnskoler og 4 videregående skoler. Det er totalt 70 årsverk i avdelingen, fordelt på 83 ansatte. Vi er en tjeneste i vekst, og styrker nå tjenesten med både lederressurs, jordmor- og helsesykepleierstillinger. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er organisert i Kommunalområde helsetjenester for barn, unge og familier sammen med Psykisk helse og familiestøtte, Tjenestetorg for barn unge og familier (Tildelingskontor 0 - 18 år og Fysio- ergoterapitjenester til barn og unge) og Oppsøkende ungdomsteam (OUT).
Kommunalområdet er organisert i Tjenesteområde oppvekst hvor helsetjenester til barn og unge samarbeider tett med skoler, barnehager, barneverntjenester, PPA og fagstab.

Arbeidsoppgaver:

Som leder innenfor kommunalområdet helsetjenester for barn, unge og familier vil du være aktivt med i flere pågående prosjekter i kommunen og få mulighet til å være en pådriver innenfor mange områder rundt gravide, barn, unge og familier. Du vil ha både drifts- personal- og økonomiansvar for egen seksjon og drive faglig veiledning av dine ansatte.

Medarbeidere og ledere i tjenesten bidrar inn i ulike utviklingsprosjekter, og det er fokus på kompetanseheving nytenkning og samhandling på tvers av tjenester. Kommunen er tidlig ute med å innfører Digihelsestasjon, og det jobbes aktivt med innbyggerdialog. Denne høsten implementeres også verktøyet BTI. 

Vi søker en engasjert mestringsorientert leder med en inkluderende lederstil. Lederen skal bidra til å videreutvikle en moderne helsestasjon- og skolehelsetjeneste med høy kvalitet.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som godkjent helsesykepleier
 • Lederutdanning er ønskelig
 • Ledererfaring som ansvarlig for daglig drift med personal- og fagansvar
 • Erfaring fra økonomiansvar med rapportering
 • God kjennskap til daglig drift av helsestasjon- og skolehelsetjeneste
 • Gode IT-kunnskaper
 • Lojalitet til beslutninger som fattes, samt formidle dette på en positiv måte
 • Engasjement og ønske om å utgjøre en forskjell i utviklingen av fremtidige, gode offentlige tjenester
 • Ønsker å jobbe aktivt for å virkeliggjøre Lillestrøm kommunes verdier: Tillit, Inkludering og Nyskaping
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 

  Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 20a og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 5-4 (helse- og omsorgstjenesteloven), og om nødvendig, tilfredsstillende tuberkulinstatus i tråd med bestemmelsen i forskrift om tuberkulosekontroll.

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Medarbeiderne dine opplever et støttende og inkluderende lederskap, faglig utvikling og mestring i møte med de oppgaver de får tildelt
 • Gode evner innen kommunikasjon og samhandling
 • Evne til å arbeide både selvstendig, i team og tverrfaglig
 • Evne til å reflektere og rask til å tilegne deg ny kompetanse og har en analytisk tenkning og tilnærming til nye problemstillinger
 • Nytenkende og trygg i arbeidet med utvikling av nye tjenester som skal være bærekraftig i framtiden Initiativrik og klarer å håndtere mange oppgaver samtidig
 • Førerkort er en fordel  

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Tilhørighet i et team med fire andre seksjonsledere
 • Eget program for nyansatte ledere 
 • Trivelige og ambisiøse arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag