• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3912756
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Seksjonsleder hjemmetjeneste Bydel Ullern

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Bydel Ullern søker etter en engasjert og dedikert seksjonsleder med lederkompetanse og erfaring fra hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten er organisert i avdeling helse og mestring med tre hjemmetjenesteseksjoner og en mestringsseksjon. Seksjonene og ulike faggrupper jobber på tvers i avdelingen for å bidra til at bydelens innbyggere skal leve aktive og meningsfulle liv, hjemme lengst mulig. Tjenesten er tverrfaglig og utformes i samarbeid med bruker og pårørende med fokus på mestring og "hva er viktig for deg"

Seksjonen har ansvaret for helse- og omsorgstjenester i eget distrikt og seksjonsleder sitter i ledergruppen til avdelingsdirektør. Stillingen krever høy grad av effektiv og målrettet styring med tillitsbasert ledelse som tilnærming. Som seksjonsleder må du takle endringer- lede under endring, og se muligheter for å løse de krav som stilles til offentlig tjeneste på best mulig måte for innbygger og ansatte. Seksjonen er tverrfaglig med praktisk bistand, hjemmesykepleie, fysioterapeut og saksbehandlere i tjenesten.

Vi søker etter en uredd og tydelig person som er god på samarbeid og helhetstenking, som kommuniserer tydelig og har stor arbeidskapasitet. Har du erfaring fra tillitsbasert ledelse eller endringsledelse og har lyst til å være med og skape fremtidsrettede tjenester, da ønsker vi at du sender oss en søknad!

Arbeidsoppgaver:

Personal-, fag-, og budsjettansvar for egen seksjon i henhold til delegerte fullmakter

Overordnet ansvar for oppfølging av brukere i henhold til kartlegging og vurdering av tjenestebehov

Ansvar for at tjenesten oppfyller krav om kvalitet og internkontroll i hht sosial- og helselovgivning

Drift og utvikling av tjenesten innenfor rammene av vedtatt budsjett

Sikre et godt tverrfaglig samarbeid for brukernære tjenester

Oppfølging og veiledning av medarbeidere i tråd med tillitsbasert styring og ledelse

Bidra i avdelings arbeid med utvikling av fremtidsrettede tjenester

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon av bachelor i helse og sosialfag

Videreutdanning i ledelse

Arbeids- og ledererfaring fra hjemmetjenesten

Erfaring og god kunnskap i bruk av arbeidsverktøy som Gerica, Gat, LIV

Norskferdigheter, både muntlig og skriftlig, på høyere nivå C1- tilsvarer Bergenstesten Godt bestått

Politiattest må fremvises før ansettelse

Personlige egenskaper:

Tydelig lederstil, stabil og tilstedeværende

Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner

Kreativ, nytenkende og løsningsorientert

Evne til å veilede, ansvarliggjøre og utvikle medarbeidere

Tåle hektiske hverdager og endringer

God system-, organisasjon- og økonomiforståelse

Mål- og resultatorientert med god gjennomføringsevne

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr:

Fast stilling fra 15.09.21

Lønn i henhold til Oslo kommunes tariffavtale - ltr 54-56 (avhengig av kompetanse og erfaring)

Fleksitid

Stor grad av selvstendighet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag

Høyt arbeidstempo sammen med gode kollegar

Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

 

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  21.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3912756
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune