Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder Forskning og utvikling (FoU)

Offentlig forvaltning

Akuttmedisinsk avdeling  er organisert i Medisinsk klinikk og består av 8 seksjoner med variabel størrelse. Medisinsk Intensiv (10 senger), Medisinsk observasjonspost (17 senger) og Nasjonalt behandlingssenter for CBRNE – medisin (C = Kjemiske, B= biologiske og R/N= stråle hendelser). Avdelingen har ansvar for LIS 1 og LIS-rotasjonsleger på vegne av Medisinsk klinikk. Overlegene ved avdelingen dekker et bredt spekter av spesialiteter i et godt tverrfaglig miljø innen indremedisin som kardiologi, infeksjon, nefrologi, akutt- og mottaksmedisin, anestesi, geriatri og psykiatri, og de inngår i et konfereringsvaktlag med hovedansvar for akutte innleggelser.

Avdelingen har stor forskningsaktivitet med hovedvekt på akutt- og mottaksmedisin, der klinisk toksikologi, selvskading og oppfølging av disse pasientgruppene er sentrale områder. Det pågår også viktig forskningsaktivitet knyttet til behandling og oppfølging av intensivpasientene ved Medisinsk Intensiv. Avdelingen har to professor II stillinger ved UiO, et i medisinske adferdsfag og et i akutt indremedisin. Avdelingens forskning er i hovedsak eksternt finansiert, og stillinger tilknyttet FoU enheten er organisert på prosjektbasis. Tverrfaglighet i forskningen er et fokusområde for avdelingen og forventes videreført i årene som kommer. 

Seksjonsleder for FoU inngår i ledergruppen ved Akuttmedisinsk avdeling, og skal i samarbeid med avdelingsleder og øvrig lederteam bidra til at avdelingens samlede mål kan oppnås. Rolle som FoU-leder kombineres med annen (hoved-)stilling i avdelingen, da estimert forventet arbeidstid tilknyttet FOU vil være 10 %.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

KVALIFIKASJONS- OG KOMPETANSEKRAV - MINIMUMSKRAV

 • Høyere utdanning innen medisin- og helsefag
 • Doktorgrad
 • Fast stilling i Akuttmedisinsk avdeling

KVALIFIKASJONS- OG KOMPETANSEKRAV - ØNSKELIG

 • Erfaring med ledelse, inkludert forskningsledelse
 • Bistilling tilknyttet hovedstilling ved UiO eller andre relevante universiteter
       

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du har:

 • Engasjement for avdelingens fagområder og kliniske forskningsvirksomhet
 • God evne til å jobbe selvstendig og strukturert gjennom god planlegging, involvering og koordinering
 • God evne til å samarbeide på tvers av ulike profesjoner, fagmiljøer og organisatoriske enheter
 • Evne og vilje til å jobbe med utvikling
 • Flink til å motivere, sette tydelige mål og følge opp fremdrift
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk
 • Digital modenhet og erfaring med digitale verktøy og administrative systemer

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag