Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  28.01.2021
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3345007
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Seksjonsleder for seksjon Institusjonstjenester

Kongsberg kommune har ca 27.400 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter.

Vil trenger deg som søker utfordringer og vil bidra til en trygg og aktiv hverdag for sykehjemsbeboere i Kongsberg.
Vi søker etter ny seksjonsleder til seksjon Institusjonstjenester. Tar du utfordringen?

Seksjon Institusjonstjenester består av fire sykehjem og en omsorgsbolig.

 • Hvittingfoss bo- og behandlingssenter med ca 23 årsverk og 29 plasser
 • Solstad bo- og servicesenter med ca 16 årsverk og 16 plasser
 • Skavangertun sykehjem med ca 60 årsverk og 60 plasser
 • Tislegård bo og behandlingssenter med ca 41 årsverk og 32 plasser
 • Glitre bofellesskap med ca 24 årsverk og 48 boenheter

Omsorgsboligen Edvardsløkka med 48 leiligheter vil stå klar sommeren 2021. Her satser vi på utstakt bruk av velferdsteknologi og en tilrettelegging for personer med demens sykdom.

Innhold i stillingen

Vi ønsker oss en leder som er engasjert, kreativ, tydelig, og som sammen med oss vil skape en fantastisk arbeidsplass med brukere i sentrum. 
Stillingen innebærer delegert ansvar for oppfølging av personal, fag/kvalitet og økonomistyring. Du vil ha direkte lederansvar for 7 avdelingsledere.

Kongsberg kommune vektlegger myndiggjorte medarbeidere og tillitsbasert ledelse og ønsker ledere som tilstreber nærhet til sine medarbeidere. 

Gjennom satsningen på kvalitetsreformen Leve hele livet vil vi jobbe med å skape gode tjenester og mer liv i institusjonene gjennom kulturelle opplevelser, aktiv bruk av frivillige og pasientsikker tjenesteutøvelse.

Vi tilbyr

 • Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid
 • Utfordrende og spennende lederoppgaver
 • Opplæring og veiledning etter behov
 • Et fagmiljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving
 • Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Vi søker deg som:

 • Er positiv, strukturert og god til å arbeide selvstendig.
 • Kjennetegnes ved å være effektiv, energisk, engasjert og endringsorientert.
 • Håndterer stor arbeidsmengde og stor variasjon i arbeidet
 • Har gode evner til å lede og organisere avdelingen og personalet
 • Har gode digitale ferdigheter og turnuskompetanse
 • Har lang ledererfaring, primært fra kommunehelsetjenesten

 Vi stiller store krav til norske språkkunnskaper og til muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Kunnskap om og forståelse av norske kommuner og helsevesenets oppbygging er nødvendig. Det er viktig for oss at du er motivert for å være en del av lederteamet i Helse- og omsorgstjenesten.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Sykepleier- eller vernepleierutdanning, og/eller annen relevant utdanning på høgskolenivå/universitetsnivå.
Relevant lederutdanning

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.
I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. 
For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.