• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3949784
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Seksjonsleder for seksjon bolig 

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

 

Bydel Stovner søker en ny seksjonsleder til seksjon bolig. Vår nåværende seksjonsleder går av pensjon. Seksjonsleder er administrativt, økonomisk og faglig ansvarlig for tjenestestedet. Vi søker en person som har erfaring med personal- og endringsledelse, samt økonomistyring og budsjettarbeid. Du må være innovativ og like å jobbe med utvikling og endringsarbeid,  du skal utvikle tjenester og tiltak. Du skal være nyskapende og jobbe med ideutvikling.  Vi søker etter en seksjonsleder som er opptatt av å bistå levekårsutsatte sårbare målgrupper knyttet til boligbehov.  Vi søker etter deg som er kreativ, som kan identifisere muligheter og som utnytter handlingsrommet.  Seksjonsleder skal være en sentral bidragsyter i bydelens boligsosiale utviklingsarbeid. 

Boligkontoret slik at det er organisert idag, forvalter boligvirkemidler som startlån, bostøtte og kommunale boliger.  Bydel Stovner har kontinuerlig fokus på å utvikle og utforme tjenester basert på innbyggernes behov. Det betyr at seksjonens ansvarsområder og sammensetning av endres. Boligkontoret har tett samarbeid med alle tjenester i bydelen og med eksterne samarbeidspartnere. Du må ha kjennskap til og benytte alle boligvirkemidler til alle målgrupper, det forventes at du kan ses tiltakene i sammenheng. 

Boligseksjonen er en av seks seksjoner i avdeling Avdeling arbeid, velferd og lokalsamfunn. Avdelingen retter sine tjenester til alle aldersgrupper i bydelens befolkning. Boligseksjonen består av 6 medarbeidere. Boligseksjonen er sentral i bydelens arbeid med boligstrategi.  
Det er ønskelig med  tiltredelse fra 01.12.2021


Arbeidsoppgaver:


 • - Administrativt, økonomisk og faglig ansvarlig for drift og kvalitetsutvikling av tjenestestedet
  - Ansvarlig for forvaltning og utvikling av rutiner og systemer i henhold til gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer
  - Ansvarlig for at tjenestestedet drives etter gjeldende faglige krav og normer og sikre at ansatte har nødvendig kompetanse til å kunne utføre arbeidet.
  - Ansvarlig for gjennomføring av sentrale og politiske vedtak som gjelder for seksjonen

  - Være sentral bidragsyter til bydelens boligsosiale utvikling
  - Ansvarlig for at tjenestestedet deltar i tverrfaglig samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere

  - erfaring med innovativt og nyskapende arbeid

  - Bidra til måloppnåelse og fagutvikling samt sikre kontinuerlig forbedringsarbeid

  - Bidra til digital utvikling på boligfeltet (utvikle og benytte nye digitale verktøy)

  - Bidra til bedret levekår og økt selvhjulpenhet i samarbeid med samarbeidspartnere

  - Bidra til økt sirkulasjon av kommunale boliger 

  - Arbeid og kunnskap om det private boligmarkedet

   

Kvalifikasjoner:

 •  

   3 års utdanning fra høyskoleutdanning eller universitetsutdanning, fortrinnsvis helse og sosial.

  - Erfaring med ledelse, både personal og fag

  - Kompetanse på fagområdet. 

   - Kan vise til resultater innen økonomistyring og budsjett
  - Oversikt over aktuelt lov- og avtaleverk, gjerne kjennskap til Oslo kommunes avtaleverk spesielt
  - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  - Gode IKT-ferdigheter og god systemforståelse
  - Kompetanse innenfor kommunikasjon og det kulturelle mangfold.

  - Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling

  - Oppdatert på boligmarkedet

Personlige egenskaper:


  - Du er resultatorientert, målrettet og evner å jobbe selvstendig
  - Du trives i rollen som leder og er lojal mot fattede vedtak og avtaleverket for øvrig
  - Du ser på omstilling og endring som nødvendig for utvikling
  - Du er en samlende leder, og samtidig en rollemodell for kollegaer og ansatte
  - Du har gode kommunikasjonsferdigheter og holder tidsfrister

  - Interesse for det boligsosiale arbeidet

  - God forståelse for hjelpeapparatets rammer og mandat.
  - God struktur og ryddighet.

   Du må like mennesker og trives på en hektisk og utfordrende arbeidsplass.
  - Være aktiv, fleksibel og kreativ- vise engasjement. 

  - Personlig egnethet vil bli vektlagt

 •  

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale 
  37,5 timers arbeidsuke, fleksibel arbeidstid
  Et trivelig, utviklende og godt arbeidsmiljø bestående av høyt kvalifiserte medarbeidere og samarbeidspartnere 
  Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  06.08.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3949784
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune