Seksjonsleder drift

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Overordnet lederansvar for driftsfunksjonen ved institusjoner i kommunalområdet Helsehus og Institusjon i Lillestrøm kommune. Dette innebærer ansvar for personal, økonomi og drift av egen seksjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, organisere, og lede arbeidet i egen seksjon, og sørge for at logistikk, innkjøp og andre driftsfunksjoner ivaretas og følges opp ved alle institusjoner
 • Ansvar for personalledelse og økonomistyring
 • Ansvar for innkjøp og lagerstyring i institusjonene
 • Ansvar for bestilling og oppfølging av elektromedisinsk utstyr og hjelpemidler, samt oppfølging av sykesignalanlegg i Helsehus og Institusjoner                                             
 • Ansvar for å følge opp leieavtaler og forhold med eksterne samarbeidspartnere                                         
 • Bistår avdelingsledere og seksjonsledere under oppfølging av brannvernarbeid                                         
 • Sikre god kvalitet og smidig samordning internt i kommunalområdet
 • Sikre kvalitet i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger 
 • Delta og bidra aktivt i kommunalområdets tverrfaglige samarbeid
 • Stillingen inngår i avdelingsleders ledergruppe
 • Stillingen rapporterer til avdelingsleder i avdeling Institusjon langtid

Kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning i ledelse en fordel
 • Ledererfaring innen tilsvarende felt
 • God kjennskap til kommunalområdet, spesielt til drift av helseinstitusjoner/sykehjem
 • Dokumentert gjennomføringsevne innenfor endrings- og utviklingsarbeid
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra omstillingsprosesser er en fordel
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne (dokumentert muntlig og skriftlig nivå i norsk er bestått Bergenstest eller tilsvarende)
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for ikke godkjent utdanning
 • Utdanningsnivå: fagskole / høyskole

Personlige egenskaper:

 • Du har et strategisk tankesett og evner å innta et helhetsperspektiv som muliggjør samhandling og synergier på tvers av stab-/tjenesteområder
 • Du er en sterk og tydelig leder som evner å gjennomføre nødvendige endringer, også gjennom andre
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål
 • Du skaper engasjement
 • Du har god formidlingsevne
 • Du evner å prioritere innsatsen mellom flere komplekse problemstillinger
 • Du mener at samarbeid, samhandling og gode relasjoner på tvers av stab-/tjenesteområder er et viktig suksesskriteria for å realisere kommunens målsettinger
 • Din holdning er at endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at kommunen til enhver tid skal levere kostnadseffektive og gode tjenester
 • Vedtatte verdier for Lillestrøm kommune skal prege ditt lederskap
 • Du bidrar til godt partssamarbeid
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • Mulighet for å styre av egen arbeidshverdag innenfor gitte rammer samt muligheter for personlig utvikling sammen med dyktige medarbeidere og kollegaer
 • Medlem av ledergruppen i avdeling Institusjon langtid med faste ledermøter
 • Muligheter for coaching i gruppe med andre ledere
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Treningstilbud
 • Bedriftshytte
 • Kulturtilbud