Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder datasenter

Offentlig forvaltning

Sykehuspartner forvalter og drifter et av Nord-Europas største og mest avanserte IKT-miljøer for brukere som i sin hverdag sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker.

Avdeling Basistjenester i virksomhetsområdet IKT-tjenester har ansvar for fagområdene data- og telekommunikasjon, serverdrift og lagring, samt tilgangsstyring. Fagområdene er organisert i egne seksjoner. Seksjon Datasenter er organisert under avdelingen Basistjenester
i virksomhetsområdet IKT-Tjenester og har ansvar for etablering og drift av servere, lagrings- og backup løsninger, samt datarommene i Helse Sør-Øst. Infrastrukturen er svært kompleks og består blant annet av over 11 000 servere og 12 petabyte med lagring.

Arbeidsoppgaver:

 • Budsjett-, risikostyring- og personalansvar
 • Understøtte avdelingens måloppnåelse i forhold til hovedprioritetene:
  - sikker og stabil drift
  - leveransekvalitet og –presisjon
  - automasjon av repetitive, manuelle og feilutsatte arbeidsoppgaver
 • Være en aktiv bidragsyter i avdelingens ledergruppe, hvor du er med og tar et helhetsansvar
 • Ha en sentral rolle i vår teknologiske utvikling mot hybrid sky, offentlig sky og privat sky
 • Følge opp underleverandører og sikre innfrielse av SLAer og KPIer
 • Budsjettere og prognostisere avtaler, og attestere tilhørende fakturaer
 • Videreutvikle avdelingens styringsstruktur og organisering
 •  Sikre utvikling av seksjonens medarbeidere og team

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen IKT eller ledelse
 • Erfaring fra store virksomhetskritiske IKT miljøer
 • Ledererfaring med personalansvar fra større, komplekse IKT-organisasjoner
 • God forståelse av organisasjonens rolle som tjenesteleverandør
 • God prosessforståelse
 • Erfaring fra forbedringsarbeid og endringsledelse
 • Erfaring med tjenestekjøp og forvaltning av tjenesteavtaler

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 • Strukturert og tillitsvekkende, handlekraftig og løsningsorientert
 • Resultatorientert, selvstendig og med fokus på omstilling
 • Dyktig til å kommunisere både muntlig og skriftlig
 • Interessert i teknologi
 • Evne til å utvikle og motivere andre
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En interessant og selvstendig stilling i en svært spennende og samfunnsnyttig bransje
 • Hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Stor grad av påvirkningsmulighet
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger