• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622088
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Seksjonsleder - Bymiljøetaten

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bymiljøetaten leverer tjenester og kompetanse innenfor byutvikling, park, vei, sykkel, mobilitet, naturforvaltning, parkering, renovasjon og forvaltning av deponier. Vi bygger, forvalter og vedlikeholder offentlige areal, infrastruktur og anlegg i byen vår, og har ansvar for et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen lever hver dag – og om 100 år! 

Er du interessert i byutvikling, mobilitet og ledelse? 

Bymiljøetaten har nå ledig fast stilling som seksjonsleder til Veiforvaltningsseksjonen.

Som veimyndighet for det kommunale veinettet, har seksjonen stor innflytelse på Bergens byutvikling. Det er et ansvarsområde i kontinuerlig utvikling, som er faglig bredt og med grensesnitt mot mange typer aktører og fagfelt. Fokusområdene fremover vil blant annet være bybanens utbygging av kommunal infrastruktur, samt videreutviklingen av gang- og sykkelnettet. Du vil få et særskilt ansvar for at kommunen arbeider i tråd med overordnede føringer for trafikksikkerhet, mobilitet og fortetting, samt legger til rette for godt og effektivt samarbeid inn mot offentlige og private utbyggere. I tillegg har seksjonen et eget ansvar for prosjektgjennomføring av mindre trafikksikkerhetstiltak og tiltak i tilknytning til skolene i Bergen («Hjertesone-prosjektet»).

Det er viktig at du har en helhetlig tilnærming i arbeidet og en forståelse for Bymiljøetatens mange oppgaver og ansvarsområder. Du må like å sette retning, ta beslutninger og sikre god flyt, i samspill med andre kompetente fagpersoner. Du vil få personalansvar for 13 engasjerte medarbeidere, og som leder må du ha fokus på god medarbeideroppfølging og – utvikling. Du vil inngå i forvaltningsavdelingens lederteam og det forventes at du tar en aktiv rolle og bidrar til forbedringer og godt samarbeid på tvers i etaten. 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede seksjonen, herunder fag-, personal- og økonomiansvar
 • Sikre at seksjonen utøver myndighet i tråd med overordnede strategiske føringer
 • Delta aktivt i avdelingens ledergruppe, samt som rådgiver for avdelings- og etatsleder
 • Ansvar for seksjonens saksbehandling, rådgivning, prosjektledelse og oppfølging
 • Representere seksjonen/avdelingen internt og eksternt
 • Ansvar for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak og hjertesonetiltak
 • Tilrettelegge for god koordinasjon og godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og etater
 • Tilrettelegge for godt samarbeid med andre offentlige og private aktører
 • Arbeide aktivt for kontinuerlig utvikling av seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole og/eller universitet, minimum på bachelornivå
 • Faglig dyktig med erfaring fra relevant arbeid
 • Ønskelig med ledererfaring
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli særlig vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til å se helhetlige og strategisk gode løsninger
 • Gode evner til å arbeide på tvers av forskjellige fagfelt og ansvarsområder
 • Meget gode samarbeidsevner
 • God evne til å strukturere og prioritere arbeidsoppgaver i en travel hverdag
 • God til å inspirere, engasjere og motivere
 • Trygg, beslutningsdyktig og løsningsorientert
 • Samfunnsengasjert
 • Kunde- og serviceorientert

Vi tilbyr:

 • Muligheter til å bidra til god byutvikling og en levende by!
 • Et tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø
 • God faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og fine, aktivitetsbaserte lokaler sentralt i Bergen
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622088
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune