Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder Brystdiagnostikk

Offentlig forvaltning

Er du vår nye seksjonsleder?
Vi søker etter en samlende og engasjert seksjonsleder for seksjon Brystdiagnostikk i Bildediagnostisk avdeling. Du vil få en spennende hverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver og sammen med enhetsleder har du ansvar for å drive seksjonen fremover. Vi ser etter deg som er fleksibel, og som liker å lede og å motivere andre mennesker. Faget er i stadig utvikling, og vi søker deg som er løsningsorientert og endringsvillig. Seksjonsleder for Brystdiagnostikk er en sterk bidragsyter til et godt tverrfaglig samarbeid med kliniske samarbeidspartnere og øvrige seksjoner i avdelingen. Det er derfor viktig med en helhetlig tankegang. Som seksjonsleder inngår du i ledergruppen ved Bildediagnostisk avdeling og rapporterer til avdelingsleder. Blir du leder hos oss, blir du også en del av avdelingens engasjerte og sammensveisete storledergruppe.

Seksjonen har ansvar for mammografiscreening hvor ca. 22 000 kvinner inviteres hvert år. Vi har to faste screeningenheter, Ski og Lillestrøm. I perioder screenes det på mammografibuss på Kongsvinger. Vi har seks laboratorier på Nordbyhagen hvor det er klinisk virksomhet (trippeldiagnostikk). I 2023 var det ca. 14 000 pasienter til klinisk utredning på seksjonen. Det er rotasjon mellom klinisk- og screening. Seksjonen har drift dag og kveld (mandag til fredag). Seksjonen er tverrfaglig sammensatt med enhetlig ledelse, og består av rundt 32 faglig engasjerte radiografer, radiologer og sekretærer som alle bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Som vår nye leder er du opptatt av å skape godt samarbeid, gode prosesser og høy kvalitet i arbeidet, og ser at god pasientbehandling er et resultat av nettopp dette.  Seksjonen er involvert i forskning og deltar aktivt i samarbeid med bl.a. Mammografiprogrammet om innføring av kunstig intelligens.
  
Ahus er i kontinuerlig vekst og endring, og det planlegges oppstart av stråleterapi og oppføring av nytt bygg til bildediagnostikk og kliniske avdelinger. Aktiviteten øker og det vil være nødvendig med utvidelse av maskinparken med tilhørende areal. Som seksjonsleder vil du bli få en naturlig rolle inn i planlegging av prosessen.

Bildediagnostisk avdeling er organisert under Diagnostikk og teknologi-divisjonen. Avdelingen utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2023 ble det gjennomført ca. 312 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Brystdiagnostikk, seksjon Ski, Kontor, Radiologi overleger, Radiologi LIS, CT, MR, Konvensjonell radiografi/ultralyd, Intervensjon, Nukleærmedisin, seksjon Kongsvinger og enhet Gardermoen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Alle søkere må søke elektronisk.       

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 4 års erfaring som radiograf/radiolog, fordel med erfaring innen brystdiagnostikk
 • Ledererfaring og lederutdanning er en fordel
 • Klinisk - og administrativ driftsforståelse
 • Ønskelig med erfaring fra bl.a. RIS/PACS, DIPS, P360, GAT, Personalportalen eller andre HR-systemer
 • Personlig egnethet i stillingen
 • Må beherske et skandinavisk språk flytende, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Engasjement for lederfaget
 • Stillingen krever selvstendighet kombinert med evne til tverrfaglig samarbeid
 • Må være god på samspill med medarbeidere og andre ledere
 • Evne til struktur, planlegging og tydelig kommunikasjon
 • Være samlende og inkluderende
 • Kvalitetsbevisst
 • Være tydelig i forventninger og krav til de ansatte
 • Beslutningsdyktig, løsningsorientert og strategisk fremtidsrettet
 • Utvikle et arbeidsmiljø som innfrir HMS-krav
 • Interesse for forskning og fagutvikling

Vi tilbyr:

 • Stor innflytelse på egen arbeidshverdag
 • Dyktige kolleger både i seksjonen og avdelingen
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Stor påvirkningsmulighet
 • Opplæringsprogram for nyansatte ledere
 • Mulighet for deltagelse på kurs og konferanser, internt og eksternt
 • Lønn etter avtale