Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning

Avdeling rus og avhengighet har en nyopprettet,  fast, 100% stilling som seksjonsleder for Rus- og avhengighetspoliklinikk nord.

Stillingen har inntil nylig hatt ansvar for både ruspoliklinikken og LAR, men dette ansvarsområdet deles nå på to sekjsonsledere. Tiltredelse etter avtale.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.  Avdelingen har en egen forskningsgruppe og deltakelse i ulike kliniske forskningsprosjekter bidrar til å gjøre nye metoder raskere tilgjengelig for pasientgruppen. 

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og utredning og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg. 

Rus- og avhengighetspoliklinikk nord har opptaksområde i nordlige Vestfold, har base på Linde utenfor Tønsberg, samt en lokasjon i Horten.

Poliklinikken har 20 årsverk.  

Rus- og avhengighetspoliklinikken behandler pasienter med sammensatt rusproblematikk med ett eller flere langvarig/avhengighetsskapende rusmidler, ofte med psykisk lidelse som tilleggsproblem. Tilbudet består av avklaringssamtaler og strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering. Behandlingen har mestrings- og problemløsningsfokus, og det benyttes ulike behandlingstilnærminger. Poliklinikken har tett samarbeid og overlappende oppgaver med LAR poliklinikkene i nord. Poliklinikken har også tilbud om ebehandling for alkoholtilstander, et tilbud som er i stadig videreutvikling. 


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum helse-/sosialfaglig høgskoleutdanning med aktuell klinisk videreutdanning. Andre relevante faggrupper kan vurderes
 • Bred klinisk erfaring med rusbehandling på spesialisthelsetjenestenivå er en forutsetning. 
 • Erfaring med ledelse og poliklinisk drift på fagområdet er en forutsetning og det er ønskelig å kunne vise til resultater fra arbeid med ledelse
 • Førerkort kl. B
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skrift og muntlig kommunikasjon for forsvarlig yrkesutøvelse 

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsferdigheter og kommunikasjonsferdigheter
 • Solid arbeidskapasitet og evne til selvledelse
 • Strategisk og systematisk
 • Engasjement og interesse for faglig utviklingsarbeid innenfor rusfeltet
 • Ha forståelse for IKT løsninger som et verktøy både i faglige og administrative sammenhenger, og kunne bidra til å implementere og benytte disse
 • Evne til å gjennomføre Sykehuset i Vestfold HFs policy for seksjonen 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  

Vi tilbyr:

 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter og deltakelse i et støttende lederfelleskap
 • Du vil møte et høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap 
 • Lederutvikling gjennom sykehusets lederutviklingsprogram
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
  Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

Det tas forbehold om stillingens fremtidige innhold og arbeidsoppgaver.