Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning

GASTROKIRURGISK AVDELING SØKER ETTER SEKSJONSLEDER FOR LEGETJENESTEN

Gastrokirurgisk avdeling er en av landets største spesialavdelinger innen gastroenterologisk kirurgi. Avdelingen har 17 overlegestillinger, hvorav 3 er kombinert med professorat, og har et aktivt forskningsmiljø innen både basal og klinisk forskning. Vi har 26 LIS stillinger.

Avdelingen står ovenfor en ny organisering der vi har fokus på teamsammensetning og godt samarbeid for leger, sykepleiere, kontor og andre ansatte i våre enheter. Sengepostene blir organisert som 4 enheter med til sammen 57 senger. Ahus har også dagkirurgisk drift ved Ahus Gardermoen.

Avdelingen har spissfunksjoner innen kolorektal kreftkirurgi, kirurgi for kreft i magesekken, inflammatorisk tarmsykdom og akuttkirurgi.

Avdelingen har stor elektiv virksomhet innen kolorektal kreftkirurgi, IBD kirurgi, anoproktologi, gallekirurgi og behandling av bukveggsdefekter. Ahus er et av to sentre i Helse Sør-Øst som tilbyr kurativ behandling for kreft i magesekken. Bekkensenteret ved AHUS er et tverrfaglig forum for vanskelige lidelser i bekkenbunn og bekkenets organer. Flere av avdelingens leger har en fremtredende rolle der. Avdelingen har også dagkirurgisk og poliklinisk aktivitet.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjoner:

Kvalifikasjoner/ kompetansekrav - minimums krav (må ha):

 • Helsefaglig utdannelse fra høgskole/ universitet.
 • Forståelse for drift av en kirurgisk avdeling.
 • Forståelse for utvikling og krav til helsehjelp innen området som skal ledes.
 • Forståelse for helselovgivning og avtaleverk.

Kvalifikasjoner/ kompetansekrav - ønskelig krav (bør ha):

 • Dokumentert resultatoppnåelse
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper:

 • Ønske og motivasjon for å være leder
 • Klar forståelse og mål for lederrollen
 • Tar ansvar
 • Helhetstenkende og handlekraftig
 • Inspirerende og motiverende
 • Samlende og tydelig
 • Gjennomføringsevne i forhold til beslutninger
 • Resultatorientert
 • God kommunikasjon og samarbeidsevne.

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag