Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning

Renholdsavdelingen på Ahus søker seksjonsleder i 100 % fast stilling

Trives du med en ansvarsfull jobb i et hektisk miljø? Er du i tillegg positiv, ansvarsfull og liker å jobbe i team? Da vil vi gjerne at du søker på jobb hos oss.

Renholdsavdelingen bidrar til trygg og effektiv pasientflyt.

Vi leverer renholdstjenester til avtalt kvalitet til rett tid, vi yter god service og skaper trivsel rundt oss. Vi reduserer risikoen for smittespredning. I tillegg bidrar renholdsavdelingen til vedlikeholdet av byggets overflater gjennom gode renholdsrutiner, og sykehusrenhold er en viktig del av støttetjenester til sykehusdriften. Dette er en spennende stilling der du vil få en variert arbeidshverdag .

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant bachelorutdanning. Søkere med realkompetanse innen ledelse og som fyller øvrige kriterier, kan komme i betraktning. 
 • Du har ledererfaring fra større helseinstitusjoner, eventuelt fra renholdsbyrå, Facility management-selskap, hotell, turistbedrift e.l.
 • Du har dokumentert erfaring og ferdigheter med forbedrings- og konkurransemessig utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid.
 • Du har gode IT- og Office-kunnskaper. PC er et arbeidsverktøy. 
 • Din erfaring med ressursplanlegging i GAT, kompetanse på NS-INSTA 800:2018 og erfaring med CleanPilot en fordel.  

Personlige egenskaper:

 • Du er pådriver for utvikling; faglig, for seksjonen og deg selv
 • Du har en tydelig og inkluderende lederstil, og du trives som leder i et mangfoldig miljø
 • Du forstår helheten og er taktisk
 • Du organiserer egen arbeidsdag effektivt og jobber på selvstendig grunnlag
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, med en positiv framferd og kundeorientert holdning

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag