Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder 

Offentlig forvaltning

Ledig stilling som seksjonsleder for nyopprettet psykoseseksjon 

Det skal opprettes en fjerde seksjon for psykosebehandling i psykiatrisk avdeling med oppstart 01.10, og det er derfor ledig stilling som leder av denne seksjonen.

Psykiatriske avdeling vil da bestå av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner med totalt 101 senger: To sikkerhetsseksjoner, fire psykoseseksjoner, psykiatrisk akuttmottak, seksjon for psykiatrisk utredning, seksjon for affektive lidelser og alderspsykiatrisk seksjon. Alle disse døgnseksjonene er lokalisert i samme bygg på Kalnes sykehus og samarbeider daglig. Totalt har psykiatrisk avdeling nesten 400 årsverk. 

Psykosebehandling 4 vil bestå av ca. 31 årsverk, og vil være tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere, sosionom, helsefagarbeidere, merkantil, psykiatere, LIS og psykologspesialist. Seksjonen vil ha 11 sengeplasser. Psykoseseksjonene er spesialiserte på å behandle pasienter med akutte psykoser, men vil også behandle pasienter med alle typer psykiske lidelser. Gjennomsnittlig liggetid på psykoseseksjonene er 26 dager. Behandlingen skal være individrettet og tverrfaglig basert med elementer som medikamentell behandling, miljøterapi, individualsamtaler, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, kosthold og familiearbeid. Det vil tilstrebes en god og helhetlig behandling i samarbeid med pasienter og pårørende, barn, og andre samarbeidspartnere.  

Som seksjonsleder i psykiatrisk avdeling vil du være en del av en godt fungerende avdelingsledelse med ni andre seksjonsledere, avdelingsrådgiver og avdelingssjef. Avdelingsledelsen har daglige møter i ukedagene for pasientflyt og informasjonsutveksling, og har også faste ukentlige seksjonsledermøter. I tillegg gjennomføres det nå 5-8 fagdager i året med fokus på leder- og ledergruppeutvikling med erfarne og dyktige lederutviklere i sykehuset. Det gis også månedlig veiledning av ledergruppen. Alle seksjonsledere i avdelingen skal også gjennomføre lederutviklingsprogrammet til sykehuset, hvilket det vil tilrettelegges for. 

Ansettelse fra 01.09.2023 eller etter avtale. 
 

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier eller vernepleier med relevant videreutdanning
 • Relevant mastergrad og/eller formell lederutdanning vil bli vektlagt
 • Norsk autorisasjon
 • Relevant ledererfaring
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri og rusproblematikk, fortrinnsvis med pasienter med psykoseproblematikk 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

På grunn av enkelte utfordrende og krevende situasjoner som kan oppstå med denne pasientgruppen, vil vi legge vekt på evne til å håndtere slike situasjoner

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Systematisk og målrettet
 • Interesse og kompetanse på å drive kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Evne til nytekning og endringsledelse
 • Evne til å motivere medarbeiderne
 • Tydelig, rettferdig og utholdende
 • Evne til fleksibilitet og bidra til helheten i avdelingen
 • God på å prioritere i en hektisk arbeidshverdag og kunne levere innenfor tidsfristene

Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Å være med på opprettelsen av en ny seksjon 
 • Spennende og utfordrende arbeidshverdag, hvor ingen dager er like 
 • Regelmessig veiledning
 • Flere relevante fagdager i avdelingsledelsen hvert halvår
 • Godt arbeidsmiljø og støtte i avdelingsledelsen
 • Fokus på forbedringsarbeid 
 • Mulighet for videreutdanning innen ledelse
 • Å delta på lederutviklingsprogrammet til sykehuset
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.