Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning

Avdeling byggesak i Lillestrøm kommune søker etter en dedikert seksjonsleder til å lede og videreutvikle byggesaksseksjonen ytre.

Seksjonsleder for byggesak ytre er en spennende stilling som gir deg ansvar som bygningsmyndighet for ditt geografiske område idet som tidligere het Fet og Sørum kommune. Du skal bidra til videreutvikling av tettstedene og gjennomføring av kommunens overordnede mål. Seksjonen har ansvar for byggesaker, delesaker, tiltaksplaner for forurenset grunn og klagesaker. En viktig del av ansvaret er å veilede innbyggere og utbyggere. 

Seksjonsleder har det faglige ansvaret for seksjonen, samt personal- og budsjettansvar for seksjonen. Seksjon byggesak ytre er for tiden 10 ansatte. Oppgavene innebærer ledelse av seksjonen med fokus på et attraktivt og godt arbeidsmiljø, tilstrekkelig kvalitet og forventet effektivitet for best mulige innbyggertjenester. Stillingen vil bli en del av et tverrfaglig miljø med høykompetanse der samhandling står sterkt, og inngår i avdelingens ledergruppe. Vi er organisert under kommunalområdet by- og stedsutvikling som består av fem avdelinger; plan, byggesak, geodata, landbruk og strategi & analyse, og er en del av kommunalområdet kultur, miljø og samfunn.

Avdeling byggesak med for tiden 34 ansatte har ansvar for bygge- og delesaker, seksjonering, tilsyn og ulovlighetsoppfølging og veiledning etter plan- og bygningsloven. I tillegg behandler vi klagesakeretter forvaltningsloven og tiltaksplaner for forurenset grunn etterforurensningsloven. Avdelingen er organisert i 2 seksjoner og 2 fagenheter. Det er seksjon byggesak indre, seksjon byggesak ytre, fagenhet for sentrumsformål og fagenhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Arbeidsoppgaver:

 • Personal, budsjett, faglig og administrativt ansvar for seksjonen
 • Lede seksjonen i tråd med kommunens mål og verdier
 • Sørge for god kvalitetssikring av saksbehandlingen
 • Sikre faglig kvalitet og kompetanseutvikling for enheten med ansvar for at frister holdes
 • Lede og videreutvikle seksjonen i samarbeid med avdelingsleder
 • Utvikle den enkelte medarbeider og seksjonens samlede kompetanse
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Forbedre arbeidsprosesser, rutiner, kvalitetssystem og faglige policy
 • Rekruttere medarbeidere til egen seksjon ved behov
 • Bidra til et nært samarbeid med øvrige deler av organisasjonen 
 • Veiledning av innbyggere og utbyggere
 • Styre og rapportere på produksjon

Kvalifikasjoner:

 • Høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder
 • Du må ha relevant arbeidserfaring fra byggesaksbehandling og offentlig forvaltning
 • Erfaring fra komplekse byggesaker
 • Gode lederegenskaper og ledererfaring innenfor byggesak er ønskelig
 • Du må ha god innsikt i plan- og bygningsloven
 • Du må ha bred kompetanse som setter deg i stand til å gjøre gode byggesaksfaglige vurderinger
 • Du må ha svært gode fremstillingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du har veiledning- og formidlingskompetanse
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifisert søker
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Du har god rolleforståelse
 • Du har god forståelse for offentlig forvaltning
 • Du har evne til å prioritere og gjennomføre, og å finne korrekt faglig kvalitet og nivå i arbeidet
 • Du trives med et høyt tempo og høye krav til produksjon
 • Du setter brukeren i fokus og er løsnings- og resultatorientert
 • Du evner å motivere andre og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Interessante faglige utfordringer i et av Norges største fagmiljøer innenfor plan- og byggesaksbehandling
 • Mulighet til å bidra til en spennende by- og tettstedsutvikling
 • Tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling
 • Ledelse av engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Fadderordning og opplæring
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Fleksitid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Lønn etter avtale