Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning

Vi søker en motiverende og tydelig leder som skal sikre drift og videreutvikling av nevrologisk poliklinikk. Poliklinikken er organisert under nevrologisk avdeling og er en del av klinikk for medisin. 

Nevrologisk poliklinikk utreder og behandler pasienter med sykdommer/tilstander som påvirker hjerne, ryggmarg og perifere nerver, samt noen muskelsykdommer. I tillegg til nevrologisk utreding, kan poliklinikken tilby behandling innen; MS, Parkinson og andre bevegelsesforstyrrelser, spastisitet, epilepsi, hjernesvulst og hodepine. Det utføres også følgende nevrofysiologiske undersøkelser; Elektroencefalografi (EEG), søvn-EEG, nevrografi/EMG, evoked responses (VEP, SEP, BAER).

Som seksjonsleder på nevrologisk poliklinikk, blir du en del av ledergruppen i nevrologisk avdeling, og rapporterer til avdelingssjef. Du vil få et helhetsansvar for drift, personal , kvalitet, budsjett og resultat for poliklinikken. 

Sykehuset Østfold tilbyr nye ledere trinnvis lederopplæring som inneholder blant annet utvikling av lederskap, samhandling, ressursstyring og strategisk ledelse. Det utarbeides i tillegg lederavtaler i henhold til de målsettinger som settes, og det legges til rette for oppføling fra avdelingssjef. Som ny i Sykehuset Østfold, vil du også få utnevnt en fadder.

Poliklinikken har 9.2 budsjetterte årsverk. Dyktige og engasjerte medarbeidere som jobber selvstendig med selvstendige konsultasjoner. Det er fokus på tverrfaglig samarbeid, og det jobbes tett med leger i avdelingen. Det forventes at leder bidrar til god samhandling innad i egen avdeling, og eksternt mot andre nivåer. 

1. gangs intervjuer gjennomføres i ukene 36/37. For kandidater som går videre etter 1. gangs intervju, vil det gjennomføres yrkesrelaterte atferdstester. I tillegg vil kandidatene bli presentert for en oppgave som skal løses. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for daglig drift av seksjonen med fokus på pasientsikkerhet og service
 • Sikre et godt arbeidsmiljø ved oppfølging av HMS
 • Sikre oppfølging av og kommunikasjon med medarbeidere
 • Sikre en forsvarlig drift og ressursstyring
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre endringsprosesser
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Sikre at medarbeidere deltar i utvikling, implementering og kontinuerlig forbedring av pasientforløp/støtteprosesser
 • Sikre at lover, forskrifter, avtaler og prosedyrer som regulerer egen virksomhet er kjent og etterleves (herunder bl.a. helselover, arbeidsmiljølov, internkontrollforskriften og interne prosedyrer)
 • Rapportere på resultatoppnåelse og drift, og delta i avdelingens ledergruppe

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn, minimum 3-årig høyskole eller universitetsutdanning
 • Ledererfaring og/eller lederutdannelse er ønskelig.
 • Erfaring fra sykehusdrift og poliklinikk er ønskelig
 • Erfaring fra endring-/omstillingsprosesser er en fordel
 • Det er ønskelig med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Ønskelig med; erfaring og kompetanse med GAT og arbeidstidsplanlegging/ressursstyring, DIPS og andre datasystemer
 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Nytenkende, initiativrik og løsningsorientert
 • Strukturert og handlekraftig, og evne til å arbeide strategisk og systematisk
 • Lede og motivere medarbeidere i endring og organisasjonsutviklingsprosesser
 • Økonomi og budsjettforståelse
 • Gode kommunikasjons, samarbeids- og formidlingsevner
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • En spennende lederstilling i et tverrfaglig miljø
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Introduksjonsprogram for nye ledere
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.