Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning

   

Seksjonsleder 100% - fast stilling

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord, Larvik og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 280 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 26 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 37 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske poster (hvor av en BET-post), en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

Kontortjenestene i DPS Vestfold yter pasient- og personaladministrative støttefunksjoner til avdelingens øvrige seksjoner. Seksjonens budsjett i 2022 er 17,5 årsverk. Hovedoppgaver for seksjonen er betjening av sentralbordfunksjoner, pasientadministrasjon, generelle administrative oppgaver, og en rekke oppgaver innenfor det pasientadministrative- og pasientsikkerhetsmessige området. Personalgruppen har i år bestått av seksjonsleder, helsesekretærer og sekretærer.

Seksjonens målsetning er til enhver tid å inneha tilstrekkelig- og økende samlet kunnskap, erfaring og
holdninger som gjør det mulig å utføre funksjoner og oppgaver som er i tråd med foretak/klinikk, avdelingens og seksjonenes krav og målsetninger.

Tiltredelse etter avtale. 

Arbeidsoppgaver:

 • Det helhetlige ansvar for seksjonens mandat, arbeidsmiljø, resultatoppnåelse, og videreutvikling.
 • Deltakelse i videreutviklingen av tjenesten i tett samarbeid med øvrig ledelse
 • Seksjonsleder vil inngå i DPSets ledergruppe og ha avdelingssjef som sin nærmeste overordnede.
 • Tett samarbeid og kalibrering med seksjonsleder for Kontortjenesten sør

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes etter en leder med spesiell interesse for - og gjerne dokumenterte resultater innen ledelse
 • Vi vektlegger sterkt at kommende leder er dedikert til å ivareta både det kontorfaglige likesom driftsmessige lederskapet
 • Interesse for nybrottsarbeid og innovative tilnærminger i tjenestene
 • Erfaring fra tilsvarende stilling og oppgavespekter vil være en fordel
 • God organisasjonsforståelse og erfaring med enhetlig ledelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert 
 • Liker å samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere 
 • Gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold   
   

Tilsetting skjer i SIV HF på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i KLP. Søkere må beherske muntlig og skriftlig skandinavisk språk. Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.
 
Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadssystem, se link øverst i annonsen.