Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Seksjonsleder 

Offentlig forvaltning

Liker du ledelse og trives med variasjon mellom administrativ og operasjonelle oppgaver?  Høres det spennende ut å lede en liten enhet med varierte oppgaver som leverer støttetjenester til hele kjernevirksomheten på Kongsvinger Sykehus? Er du glad i mennesker å flink til å bygge gode relasjoner og skape en stabil atmosfære rundt deg - da kan du være vår nye seksjonsleder for vårt flotte team i DFM Kongsvinger Logistikk.

Divisjon Facilities Management (DFM) har ansvar for alle ikke-kliniske, stedbundne tjenester ved Ahus. Eiendom, og en rekke støttefunksjoner, utgjør til sammen 30 tjenester innen sykehusets infrastruktur og drift.

Logistikk er en av 8 avdelinger i DFM og består av fem ulike seksjoner lokalisert på Nordbyhagen, Kongsvinger og Ahus Gardermoen. Vi leverer tjenester innen Varemottak, Sentrallager, Forsyningsportører, Pasientportører, AGV drift, Vaskeri & Tekstil og garderobeforvalting, Transport, Post og Miljøsentral. Avdelingen har til sammen ca. 150 årsverk. Vår visjon er å levere effektive service &  logistikktjenester løpende tilpasset våre kunders behov til lavest mulig kostnadsnivå med avtalt kvalitet og service.

Seksjonsleder Kongsvinger vil være en av fem seksjonsledere i avdelingsleders team. Sammen med teamet vil du bidra til å styrke vår samlede konkurransekraft såvel som ansvar for utviklingen av egne fagområder.

Kongsvinger Logistikk har 13 årsverk og utgjør en flott team på 17 ansatte med tilkallingshjelper. Vi utfører tjenestene, varemottak / lager, aktiv forsyning, pasientportør, tekstilforsyning, garderobeforvaltning, avfallshåndtering, transport og noe bistand til eiendomsforvaltning. Sykehuset har hatt og vil fortsatt ha høy aktivitetsutvikling de kommende år. Tjenestene våre har dermed vært i stor utvikling og vil stadig måtte tilpasses kjernevirksomhetens behov.
Fast arbeidssted vil være Kongsvinger, men det må påberegnes deltagelser i møter og annet på Nordbyhagen etc.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn

Arbeidsoppgaver:

 • Stillingen som seksjonsleder er i hovedsak administrativ, men seksjonsleder må kunne bidra i produksjon ved behov. Det er derfor viktig at seksjonsleder tilegner seg nok kunnskap for å kunne bidra i , støtte og utvikle tjenestene.
 • Seksjonsleder har komplett fag, leveranseansvar og myndighet tildelt aktuelt ledernivå og budsjett.
 • Seksjonsleder har utviklingsansvar og myndighet for seksjonens tjenester, underliggende kompetanse og andre ressurser.
 • Ansvar og myndighet for konkurranseevne og kultur til de tjenester som tilligger seksjonen.

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring fra administrativt og operasjonelt virke er ønskelig, men annen relevant erfaring kan også veie opp. 
 • Relevant erfaring fra Logistikk 
 • Førerkort klasse B
 • Gode IT kunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Er selvstendig, metodisk og systematisk i sin tilnærming.
 • Inspirerer, er stødig og skaper god atmosfære
 • Evner å koordinerer ressurser og oppgaver godt.
 • God evne til å samarbeide med andre, også andre yrkesgrupper.
 • Løsningsorientert og en forkjemper for endringer og nye tilnærmingsmåter
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag