• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313385
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 10.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Seksjonsleder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøterapeutisk avdeling gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonshemming. Vi gir tilrettelagte tjenester i døgnbemannede omsorgsboliger, miljøtjeneste, dag- og arbeidstilbud, avlastning og støttekontakt.
Vår målsetting er å bidra til at den enkelte har en aktiv og meningsfull hverdag, hvor trivsel, selvbestemmelse, tillitsskapende arbeid og mestring blir lagt stor vekt på.
Vi har en svært varierende brukergruppe, ulike behov og sammensatte diagnoser som gir rom for faglig utvikling. Vi har tverrfaglig sammensatte personalgrupper bestående av vernepleiere, sykepleiere, miljøterapeuter, helsefagarbeidere og assistenter.

I miljøterapeutisk avdeling er det ledig

 • 100 % fast stilling som seksjonsleder. Stillingen er ledig etter avtale.

Stillingens formål:
• Lede seksjonens totale virksomhet på en slik måte at den oppfyller de krav som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser.
• Sikre at seksjonen og fagavdelingen aktive bidrag til at fastsatte mål og resultatkrav oppfylles
• Bidra til at positive holdninger til service og samarbeid preger egen og medarbeidernes daglige atferd

Organisasjonsmessig plassering:
• Seksjonsleders nærmeste overordnede er fagsjef
• Seksjonsleder er faglig og administrativt overordnet alle medarbeidere i seksjonen
• Seksjonsleder deltar i fagavdelingens ledergruppe og leder egen seksjons sin ledergruppe

Hovedoppgaver og ansvar:
• Ansvar for resultater innen fag, personal og økonomi i sin seksjon, i tråd med lederavtalen inngått med fagsjef
• Sammen med fagsjef og øvrig seksjonsleder sikre riktig tjenestekvalitet med effektiv ressursutnyttelse med fokus på kontinuerlig forbedring
• Ansvar for saksbehandling i seksjonen.
• Sikre at fagavdelingens målsettinger knyttet til koordinering av arbeidsoppgaver gjennom de ulike seksjonene gjennomføres
• Initiere utviklingsarbeid og drive dette fra ide til resultat sammen med medarbeidere, brukere og samarbeidspartnere
• Sikre at system for internkontroll og kvalitet er iverksatt og kjent i seksjonen
• Må regne med arbeidsoppgaver som har med hele fagavdelingen å gjøre

Kvalifikasjonskrav:
• Helsefaglig utdanning på høgskolenivå
• Dokumentert lederutdanning og/eller lederkompetanse/-erfaring
• Erfaring og kunnskap om økonomistyring og personaladministrasjon
• Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner i norsk språk
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
  Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og punktlighet vektlegges

Arbeidstid: Dagtid

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling.
Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Fagsjef Ann-Marit Tverå mobil: 952 54 209. E-post: ann.marit.tvera@rana.kommune.no

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

NB: Det foregår for tiden svindelforsøk mot jobbsøkere i Norge. Vi ber deg huske at du som søker aldri må oppgi Bank-ID informasjon under søknadsprosessen. Vi ber deg også si fra ved eventuelle mistenkeligheter.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 24.01.2022

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4313385
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 10.01.2022